Декларация за поверителност

Обяснява каква информация събираме и защо, как я използваме и как да я преглеждате и актуализирате.

Прочетете Декларацията за поверителност

Общи условия

Описва правилата, които приемате, когато използвате услугите ни.

Прочетете Общите условия

Научете повече за поверителността и сигурността

Поели сме ангажимент да защитаваме поверителността ви, да повишаваме сигурността ви и да създаваме лесни инструменти, които ви осигуряват възможност за избор и контрол.

Поели сме ангажимент за поверителността и сигурността ви

Когато използвате услугите ни, вие ни поверявате информацията си. Научете повече за това, как осигуряваме поверителност и безопасност на личната ви информация и оставяме контрола изцяло във ваши ръце.

Център за безопасност на Google

Поддържането на мрежата безопасна за всички е всеобща отговорност. Научете какво можете да направите, за да защитите себе си и семейството си онлайн.

Режим „инкогнито“

Научете как да сърфирате „инкогнито“ в Google Chrome, така че страниците, които отваряте, и изтегляните от вас файлове да не се записват в историята на сърфиране или изтегляне. Разберете как да осъществите достъп до режима „инкогнито“.

Моят профил

Ръководство за поверителността в продуктите на Google

Когато използвате Gmail, Търсене, YouTube и други продукти на Google, разполагате с възможността да контролирате и защитавате личната си информация и историята на употребата. Ръководството за поверителността в продуктите на Google ще ви помогне да намерите сведения как да управлявате някои от функциите за поверителност, вградени в продуктите ни.