Informatie over handelsmerken en het gebruik ervan

We zouden graag alle verzoeken honoreren van mensen die graag een beetje Google aan hun site willen toevoegen, maar we willen wel graag dat ons merk op de juiste manier wordt gebruikt. Dat betekent dat we veel verzoeken moeten afwijzen, met name wanneer sites de indruk wekken dat Google deze sites goedkeurt of aanbeveelt, of er anderszins mee gelieerd is. Hetzelfde geldt wanneer handelsmerken, logo's, webpagina's, screenshots of andere kenmerkende aspecten van Google ('Merkkenmerken van Google') in verband worden gebracht met ongepast materiaal (zulks ter beoordeling van Google). Waarheidsgetrouwe, correcte verwijzingen naar producten of diensten van Google, ten dienste van de vrije meningsuiting, ter verheldering, ter informatie of ter aanduiding van compatibiliteit, worden niet ongepast geacht.

Deze Merkkenmerken mogen worden uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met deze Richtlijnen en onze Algemene voorwaarden, en uitsluitend voor het specifieke doel waarvoor Google toestemming heeft gegeven. Als u een schriftelijke overeenkomst heeft met Google waarin specifiek wordt bepaald hoe u de Merkkenmerken van Google mag gebruiken, hoeft u de hier beschreven goedkeuringsprocedure niet te doorlopen, tenzij u iets wilt doen waarin de schriftelijke overeenkomst niet voorziet. In alle andere gevallen mag u Merkkenmerken alleen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming gebruiken als op onze website expliciet wordt vermeld dat u deze Merkkenmerken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming mag gebruiken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij onze zoekvakken.

Hier vindt u een lijst van de handelsmerken van Google, alsmede de regels voor juist gebruik.

Als u algemene vragen heeft over handelsmerken, kunt u de Veelgestelde vragen raadplegen.

Kunt u nog steeds niet vinden wat u zoekt? Dien dan een formeel verzoek in via dit formulier.

Als u een website aantreft waarop een Google-handelsmerk op ongepaste wijze wordt gebruikt, willen we dat graag weten. Melding maken van ongepast gebruik van een Google-handelsmerk