Google Maps, Google Earth en Street View gebruiken

Laatst aangepast: 17 december 2015

Bedankt dat u Google Maps, Google Earth en Street View overweegt voor uw project! Deze richtlijnen zijn van toepassing op niet-commercieel gebruik, met uitzondering van de hieronder beschreven gevallen van beperkt gebruik. Als u Google Maps, Google Earth of Street View wilt gebruiken voor overige commerciële doeleinden, neemt u contact op met het klantenserviceteam van Google Cloud. Onder 'commerciële doeleinden' wordt verstaan: gebruik voor doeleinden met het oog op het genereren van verkopen of inkomsten.

We hebben deze pagina ontwikkeld om antwoord te geven op vragen van gebruikers die we in de loop der jaren hebben ontvangen over onze kaarttools. Deze vragen hebben betrekking op alles van marketing- en promotiemateriaal tot films, tv-programma's, boeken, academische tijdschriften en meer.

Zolang u over het algemeen voldoet aan onze Servicevoorwaarden en de juiste bronvermeldingen gebruikt, vinden wij het prima als u onze kaarten en ons beeldmateriaal gebruikt. We zien juist graag creatieve toepassingen van Google Maps, Google Earth en Street View. We weten echter dat u op zoek bent naar gedetailleerdere informatie om te zorgen dat u onze kaarten en ons beeldmateriaal correct gebruikt.

Wanneer u de onderstaande informatie doorneemt, raden we u aan te beginnen met de algemene richtlijnen bovenaan. Deze zijn namelijk van toepassing op alle projecten. Vervolgens kunt u zelf bepalen welke subgedeelten u gedetailleerder wilt bekijken.

U vindt hieronder informatie over het volgende:

algemene richtlijnen

De basisprincipes

De 'Content' van Google Maps en Google Earth (zoals gedefinieerd in de Aanvullende servicevoorwaarden voor Google Earth en Google Maps) omvat alles wat u in deze producten kunt vinden: kaart- en terreingegevens, beeldmateriaal, bedrijfsvermeldingen, verkeersinformatie, reviews en andere gerelateerde gegevens die worden geleverd door Google, zijn licentiegevers en zijn gebruikers.

Deze richtlijnen zijn van toepassing op uw gebruik van de Content, met één uitzondering. Er gelden een aantal specifieke richtlijnen voor uw gebruik van Street View-beeldmateriaal dat beschikbaar is via Google Maps en Google Earth. Lees het onderstaande gedeelte voor instructies over hoe Street View-beeldmateriaal wel of niet mag worden gebruikt.

Servicevoorwaarden

Lees eerst de volgende documenten om erachter te komen of uw gebruik van de Content acceptabel is:

Uw gebruik van de Content is ten eerste onderworpen aan de bovenstaande licenties.

Fair use

Naast de licentie die Google aan u verleent, kan uw gebruik van Content bovendien aanvaardbaar zijn volgens de principes van 'fair use' (redelijk gebruik). 'Fair use' is een begrip binnen de wet op het auteursrecht in de Verenigde Staten waardoor het in het algemeen is toegestaan auteursrechtelijk beschermd werk op bepaalde manieren te gebruiken zonder daarvoor een licentie van de rechthebbende te verkrijgen.

Het auteursrecht in andere landen bevat vergelijkbare, doch over het algemeen beperktere begrippen, zoals het concept van 'redelijk handelen' dat in een aantal landen bestaat. Google kan niet zeggen of uw gebruik van Content uit onze producten onder fair use valt of als redelijk handelen kan worden beschouwd. Dat zijn juridische afwegingen die afhangen van alle specifieke aspecten van uw voorgenomen gebruik. Wij adviseren u een advocaat te raadplegen als u vragen heeft over eerlijk gebruik van auteursrechtelijk beschermd werk.

Schriftelijke toestemming

Wegens beperkte middelen en de grote vraag kunnen we geen brieven of contracten ondertekenen waarin wordt gespecificeerd dat uw project of gebruik onze uitdrukkelijke toestemming heeft. Zolang u de richtlijnen op deze pagina naleeft en de Content op juiste wijze toeschrijft, kunt u uw project voortzetten.

Toeschrijving

Bij alle toepassingen van de Content moet een duidelijke verwijzing naar zowel Google als onze gegevensproviders staan. Wanneer Content wordt weergegeven, is een duidelijke, zichtbare bronvermelding verplicht. De bronvermelding mag niet worden verplaatst naar de aftiteling en mag niet al na een paar seconden uit beeld verdwijnen.

Opmerking: Als u een klassieke kaart, een Street View-panorama of My Maps-kaart insluit; een van onze API's op internet of in een app gebruikt; of een video of JPEG van Google Earth Pro exporteert, is de noodzakelijke bronvermelding al in de kaart opgenomen en hoeft u verder niets te doen. U vindt meer informatie over hoe u juiste bronvermeldingen gebruikt en leveranciers kunt identificeren op onze pagina met richtlijnen voor bronvermelding

Als u niet bereid bent aan onze eisen betreffende bronvermelding te voldoen, neemt u rechtstreeks contact op met onze gegevensprovider(s) om te informeren naar de aankoop van rechten om de Content rechtstreeks te gebruiken. U vindt de contactgegevens van leveranciers op hun website.

Uw kaart personaliseren

U kunt onze kaarten annoteren met aanvullende informatie, zoals punten, lijnen of labels. Veel van onze tools beschikken zelfs over ingebouwde functies om dit soort annotaties te vergemakkelijken. Zo kunt u in Google My Maps lijnen en vormen tekenen op een Google-kaart. We bieden ook een API voor gestileerde kaarten waarmee u de kleuren van afzonderlijke kaartelementen kunt bewerken (zoals water paars kleuren) en de zichtbaarheid van elke component kunt in- en uitschakelen (zoals wegen onzichtbaar maken). Als deze functies niet bieden wat u nodig hebt, kunt u een afbeelding opslaan via Google Earth en Photoshop gebruiken om aangepaste tekstlabels toe te voegen.

Hoewel we het gebruik van annotaties aanmoedigen, moet u de online weergave van Google Maps, Google Earth of Street View niet ingrijpend aanpassen. Zo is het niet toegestaan de kleuren van de productinterface te wijzigen of de manier te veranderen waarop het beeldmateriaal wordt weergegeven (door bijvoorbeeld wolken of ander natuurlijke elementen, vervagingen, enzovoort toe te voegen).

Gebruik in gedrukt materiaal

Google Maps en Google Earth beschikken over een geïntegreerde afdrukfunctionaliteit. U kunt Content afdrukken voor niet-commercieel gebruik en deze vergroten (zoals een kaart met routebeschrijving). Voor al het gebruik waarbij u gedrukt materiaal verspreidt dat de Content bevat, dient u eerst de bovenstaande algemene richtlijnen te lezen, met name de richtlijnen ten aanzien van fair use en toeschrijving.

Voorgenomen gebruik Is dit gebruik toelaatbaar? Aanvullende informatie
Boeken Ja Het is geen probleem een aantal afbeeldingen te gebruiken, zolang u niet meer dan 5000 kopieën verspreidt of de Content in gidsen opneemt.
Periodieken Ja Hieronder vallen kranten, tijdschriften en vakbladen.
Rapporten en presentaties Ja Hieronder vallen onderzoekspapers, interne rapporten, presentaties, voorstellen en andere gerelateerde professionele documenten.
Gidsen Nee U mag de Content niet gebruiken als hoofdonderdeel van gedrukt navigatiemateriaal (zoals reisgidsen).
Consumentenproducten Nee Hieronder vallen detailhandelproducten of verpakkingen van detailhandelproducten (zoals T-shirts, badlakens, douchegordijnen, mokken, posters, schrijfwaren, enzovoort).
Gedrukte advertenties Nee Raadpleeg het gedeelte over advertenties voor meer informatie over het gebruik via digitale kanalen en op televisie.

Opmerking: We kunnen geen screenshots van Google Maps in hoge resolutie of met vectoren bieden. U kunt echter wel Google Earth Pro gebruiken om JPEG-bestanden met hoge resolutie van satellietbeelden op te slaan en af te drukken. Afbeeldingen in Google Earth Pro kunnen worden geëxporteerd tot 4800 pixels breed. Haal vandaag nog een gratis Google Earth Pro-licentiecode op.

Gebruik in tv-programma's of films

Als u de Content wilt gebruiken in een tv-programma of film (bijvoorbeeld in een nieuwsuitzending of documentaire), raadpleegt u eerst de algemene richtlijnen boven aan deze pagina, met name de richtlijnen ten aanzien van toeschrijving.

Als de Content een aanzienlijke functie of rol heeft in een tv-programma of film, moet u akkoord gaan met de voorwaarden voor onze gratis uitzendlicentie. Stuur ons uw gegevens zodat we u een e-mail kunnen sturen om u te laten weten of u hiervoor in aanmerking komt en volgende stappen te bieden. Het maakt hierbij niet uit of u deze licentie voor het eerst aanvraagt of een overeenkomst wilt verlengen. De overeenkomst voor uitzendlicenties heeft uitsluitend betrekking op het gebruik van Content voor televisie en film en is niet noodzakelijk voor videoprojecten die alleen online worden verspreid (zoals YouTube).

U heeft geen uitzendlicentie nodig als uw project een korte scène bevat waarin naar een van onze kaarttools wordt verwezen, bijvoorbeeld als een acteur Google Maps op een telefoon gebruikt of een geïnterviewde persoon laat zien hoe ze de Content in hun onderzoek hebben gebruikt. In deze gevallen is geen aanvullende bronvermelding nodig op het scherm. U kunt het product of het onderwerp dat het product gebruikt gewoon filmen, zolang u de productinterface op geen enkele wijze aanpast.

Gebruik op internet en in apps

Als u onze Content wilt gebruiken in een online project of app, raadpleegt u eerst de algemene richtlijnen boven aan de pagina, met name de richtlijnen ten aanzien van toeschrijving.

Insluitbare kaarten

Wij bieden meerdere API's waarmee u aangepaste kaarten (waaronder Street View-materiaal) kunt maken en insluiten op uw website of in uw app. Bij gebruik van deze API's kunnen er bepaalde beperkingen gelden. Als u gewoon een Google-kaart of Street View-panorama wilt insluiten op uw website, vindt u hier meer informatie over snelle manieren om dit te doen.

Google Earth-beeldmateriaal

We weten dat het beeldmateriaal in Google Earth, zowel het huidige als historische materiaal, nuttige visuele context kan bieden voor nieuwswebsites. blogs en andere educatieve sites. Vaak willen deze sites het beeldmateriaal van Google Earth gebruiken als stilstaande beelden, zowel in de standaardvorm waarin deze beelden worden aangeboden als met annotaties in de vorm van labels en andere items. U mag een klein aantal van deze beelden gebruiken in een nieuwsartikel of blog, maar zorg daarbij wel dat u dit doet conform de toeschrijvingsregels. Onthoud dat u via Google Earth Pro JPEG-bestanden in hoge resolutie kunt exporteren. Dit kan handig zijn voor dit soort projecten.

Online video

Als u een Google Earth-tour in uw film gebruikt en deze uploadt naar YouTube, is dat geen probleem. Als u alleen van plan bent uw video online te verspreiden, is er geen expliciete toestemming vereist voor uw project. Dezelfde toeschrijvingsregels zijn hierop van toepassing.

Gebruik in advertenties

Digitaal

Als u onze Content wilt gebruiken in een digitale advertentie, raadpleegt u eerst de algemene richtlijnen boven aan deze pagina, met name de richtlijnen ten aanzien van toeschrijving.

Bij elk gebruik van Google Maps en Google Earth in digitale advertenties moeten de producten en beelden worden weergegeven zoals ze er online uitzien en mogen deze niet aanzienlijk worden aangepast. Raadpleeg het gedeelte 'Uw kaart personaliseren' voor meer informatie.

Street View-beelden mogen uitsluitend worden gebruikt in digitale advertenties als (1) de beelden rechtstreeks afkomstig zijn van de Google Maps API's of (2) als het beeldmateriaal is ingesloten op uw website of als uw website een link naar het beeldmateriaal bevat met de HTML en URL die worden verstrekt via Google Maps.

Televisiereclame

Vul dit formulier in als u onze Content wilt gebruiken in televisiereclame. Opmerking: het is niet toegestaan Street View-beelden in televisiereclame te gebruiken.

Gedrukt materiaal

U mag beeldmateriaal van Google Maps, Google Earth en Street View niet gebruiken in gedrukte advertenties.

Gebruik van Street View-beeldmateriaal

Als u Street View-beelden wilt gebruiken in uw project, raadpleegt u eerst de algemene richtlijnen boven aan de pagina, met name de richtlijnen ten aanzien van toeschrijving.

Uw project mag Street View-beeldmateriaal bevatten wanneer er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

Mocht Google beeldmateriaal bewerken of verwijderen naar aanleiding van verzoeken van gebruikers, dan worden deze wijzigingen via onze oplossingen ook doorgevoerd in uw project.

Academische en niet-commerciële verzoeken om Street View-afbeeldingen vallen niet onder deze richtlijnen. In dergelijke gevallen kunt u contact met ons opnemen via streetview-academic@google.com met alle details van uw project om toestemming aan te vragen.

Gebruik van handelsmerken

Onze handelsmerken zijn een waardevol bezit. We willen dan ook dat onze gebruikers en partners deze correct gebruiken. Onder deze handelsmerken vallen de woordmerken Google Earth en Google Maps, de logo's van Google Earth en Google Maps, het 'rode speld'-element van Google Maps, het woordmerk Street View, het pictogram van Street View, en het woordmerk en logo van Pegman.

maps view logo
maps view logo
earth-logo
red pin icon for maps
maps view logo

Correct gebruik

U mag onze handelsmerken gebruiken om op de juiste wijze te verwijzen naar onze producten of services, zolang dergelijke verwijzingen gepast zijn en in lijn met onze richtlijnen ten aanzien van handelsmerken. U mag uitsluitend goedgekeurde versies van onze merken gebruiken. Zorg dat u voldoet aan alle algemene gebruiksrichtlijnen voor handelsmerken, de Servicevoorwaarden voor de API's voor Google Maps en Google Earth en de gebruiksrichtlijnen voor de badge voor 'Street View | Trusted'. De gebruiksrichtlijnen voor handelsmerken zijn ook van toepassing op merken die voorheen werden gebruikt ter aanduiding van onze producten (maar nu niet meer).

Incorrect gebruik

U mag onze handelsmerken niet gebruiken als, opnemen in of combineren tot een merknaam, productnaam, bedrijfsnaam, handelsnaam of slogan van derden.

U mag onze merken niet zodanig gebruiken dat de indruk wordt gewekt dat u werkt onder goedkeuring van Google of gelieerd bent aan Google of een van zijn Geo-producten. Zo mogen onze merken niet worden gebruikt voor het volgende:

U mag onze merken niet wijzigen of imiteren.

Nogmaals bedankt voor uw gebruik van Google Maps, Google Earth en Street View!