Regels voor correct gebruik

Wanneer u een van onze Merkkenmerken gebruikt, moet u altijd de regels voor correct gebruik volgen die in deze richtlijnen worden gespecificeerd. Als Google bij het verlenen van de toestemming schriftelijke eisen stelt (ten aanzien van de grootte, het lettertype, kleuren enzovoort), moet u deze implementeren vóórdat u onze Merkkenmerken gebruikt. Als we deze vereisten specificeren nadat we u in eerste instantie toestemming hebben verleend, moet u deze binnen een commercieel redelijke termijn implementeren.

Handelsmerken van Google: wat u moet doen

Merkkenmerken van Google: wat u niet mag doen

Als u algemene vragen heeft over handelsmerken, kunt u de Veelgestelde vragen raadplegen.

Kunt u nog steeds niet vinden wat u zoekt? Dien dan een formeel verzoek in via dit formulier.

Als u een website aantreft waarop een Google-handelsmerk op ongepaste wijze wordt gebruikt, willen we dat graag weten. Melding maken van ongepast gebruik van een Google-handelsmerk