Bij het opschalen van hernieuwbare energie blijven we constant de grenzen verleggen.

Door de aankoop van hernieuwbare energie uit wind- en zonneparken zorgen we dat er nieuwe schone energie wordt gewonnen in de buurt van onze datacenters en de community's om ons heen.

Als we overeenkomsten sluiten voor de inkoop van schone energie, kiezen we voor projecten die de toegankelijkheid van nieuwe duurzame energiebronnen aanmerkelijk vergroten. Door ontwikkelaars een duidelijke belofte te doen, helpen we hen aan het benodigde geld om nieuwe voorzieningen voor schone energie te financieren. In ruil daarvoor krijgen we schone energie tegen concurrerende prijzen en certificaten voor hernieuwbare energie om onze CO2-voetafdruk te verkleinen. Samen maken we het energieniet een beetje groener.

Daarnaast werken we nauw samen met nutsbedrijven en andere energieleveranciers om nieuwe wegen voor de toepassing van hernieuwbare energie te verkennen, van Tennessee tot Taiwan.

LEES HOE WE HERNIEUWBARE ENERGIE INKOPEN
Mensen voor een zonnepaneel

We investeren in een betere toekomst voor iedereen.

We gaan verder dan alleen maar investeren in duurzame energie voor onze eigen activiteiten: we willen koolstofvrije energie toegankelijker maken voor allerlei soorten consumenten. We bevorderen koolstofvrije oplossingen door technologie en inzichten te delen die anderen helpen meer te leren over de mogelijkheden van hernieuwbare energie om de milieu-uitdagingen op te lossen.

ONTDEK HOE WE DUURZAAMHEID WILLEN BEREIKEN
  • Veld met zonnepanelen

    Het Google-milieurapport

    Klimaatverandering en de noodzaak om grondstoffen efficiënt te gebruiken stellen ons voor uitdagingen. We bieden deze uitdagingen het hoofd door het voor iedereen (bedrijven, overheden, non-profitorganisaties, community's en individuen) mogelijk te maken Google-technologie te gebruiken voor een duurzamere wereld. Dit rapport biedt ons de kans om na te denken over wat we hebben bereikt en wat we hebben geleerd, en om inzicht te krijgen in de kansen en uitdagingen die we nog kunnen verwachten.

  • Technicus in een Google-datacenter

    Internet is 24 uur per dag toegankelijk en koolstofvrije energie zou dat ook moeten zijn.

    Ons uiteindelijke doel is om altijd en overal voldoende koolstofvrije energie af te nemen om ons elektriciteitsverbruik te compenseren. Dit betekent dat we een toekomst willen realiseren waarin elke Google-faciliteit altijd (dag en nacht) gebruikmaakt van lokale koolstofvrije energie. Sommige van onze datacenters doen het al opmerkelijk goed op dit vlak en andere boeken vooruitgang, maar zijn nog voor verbetering vatbaar.