Gegevens uit GPS-systemen (Global Positioning Systems) importeren in Google Earth

GPS-gegevens kunnen op twee manieren worden geïmporteerd in Google Earth: via een rechtstreekse verbinding met uw GPS-apparaat of door middel van een GPS-bestand, zoals een GPX-bestand, dat naar uw computer wordt gedownload met behulp van software van derden, zoals GPS Babel. In deze training leert u hoe u GPS-gegevens kunt toevoegen aan Google Earth via deze beide methoden.

In deze training gaan we een GPX-bestand met GPS-gegevens van de trekroutes van olifanten importeren. Deze gegevens zijn beschikbaar gesteld door de organisatie Save the Elephants.

In deze video wordt aangegeven hoe u GPS-gegevens kunt importeren in Google Earth Pro (0:59).

Vereisten

  • U hoeft absoluut niet te kunnen programmeren.
  • U moet wel Google Earth hebben geïnstalleerd op uw computer. Download de meest recente versie hier. (Het is gratis!)

Aan de slag

1. Open Google Earth.

2. Als u gegevens heeft opgeslagen op uw GPS-apparaat van Garmin of Magellan, sluit u het apparaat aan op uw computer met behulp van uw seriële of USB-connector en schakelt u het apparaat in. Dit zijn de gegevens die u gebruikt in het volgende gedeelte.

3. U heeft ook een aantal GPS-gegevens nodig waarmee u verderop in de training gaat experimenteren. Download de voorbeeldgegevensset door met de rechtermuisknop te klikken en het bestand GPS_track_Save-the-Elephants.gpxop uw computer op te slaan. Deze gegevens worden aangeboden door Save the Elephants en zijn uitsluitend bestemd voor gebruik in deze training.

GPS-gegevens importeren vanaf uw GPS-apparaat

1. Controleer of uw GPS-apparaat van Garmin of Magellan via uw seriële of USB-connector op uw computer is aangesloten en of het GPS-apparaat is ingeschakeld.

Opmerking: als u een USB-verbinding gebruikt, moet u mogelijk eerst een stuurprogramma voor uw GPS-apparaat installeren. De stuurprogramma's kunt u vinden op de cd die bij uw apparaat is geleverd. U kunt ze ook downloaden van de website van de fabrikant van het apparaat.

2. Ga naar het menu Extra en selecteer GPS.

3. Ga in het venster GPS-import naar het tabblad Historisch en kies uw apparaat: Garmin of Magellan.

4. Vink de bijbehorende selectievakjes aan als u routepunten, tracks en/of routes wilt importeren.

5. Klik op Importeren. Uw gegevens worden nu vanaf uw apparaat rechtstreeks naar Google Earth gedownload, waar u ze kunt bekijken en opslaan op de manier zoals hieronder beschreven.

6. Gegevens die zijn geïmporteerd vanaf een GPS-apparaat kunnen geanimeerd zijn omdat deze tijdstempels (datum en tijd) bevatten voor het moment waarop ze zijn verzameld door het GPS-apparaat. Selecteer de GPS-gegevens in het deelvenster 'Plaatsen' en klik op 'Afspelen' in de tijdbesturing.

7. Sla uw GPS-gegevens op in een KML-bestand door met de rechtermuisknop op uw map met GPS-gegevens te klikken in het deelvenster 'Plaatsen' en Plaats opslaan als te selecteren of door de GPS-gegevens in het deelvenster 'Plaatsen' te selecteren, naar het menu Bestand te gaan en Plaats opslaan als te selecteren.

Tips:

  • U kunt ook in realtime gegevens ophalen van uw GPS-apparaat. Als u op pad gaat met uw laptop, kunt u bijvoorbeeld uw huidige locatie live op Google Earth bekijken. Ga naar het dialoogvenster GPS-import en selecteer het tabblad Realtime om opties voor het bekijken van live gegevens weer te geven. U moet controleren of uw GPS-apparaat is aangesloten en gegevens streamt met behulp van een van de ondersteunde protocollen (NMEA is het meest gebruikte).
  • Voordat u uw laptop loskoppelt van internet en op pad gaat, moet u eerst Google Earth gebruiken en naar de te bezoeken plaatsen vliegen en deze bekijken, zodat de relevante beelden in het cachegeheugen op uw harde schijf worden opgeslagen.

GPS-gegevens importeren vanuit een bestand

Als u GPS-gegevens heeft opgeslagen in een GPX- of ander type bestand, kunt u dit openen in Google Earth. Ook kunt u, als u een GPS-apparaat heeft waarvoor Google Earth geen rechtstreekse verbindingen ondersteunt, maar waarmee wel gegevens naar een bestand kunnen worden geëxporteerd, uw GPS-gegevens nog steeds bekijken in Google Earth. Lees de instructies bij uw GPS-apparaat voor het exporteren van gegevens vanaf uw apparaat naar een bestand op uw computer. U kunt ook software van derden gebruiken, zoals GPS Babel, om het GPX-bestand naar uw computer te downloaden.

1. Als u zelf geen bruikbaar bestand heeft (ondersteunde bestandsindelingen zijn GPX, LOC en MPS), kunt u dit door Save the Elephants ter beschikking gestelde voorbeeldbestand downloaden en gebruiken door met de rechtermuisknop te klikken en het bestand GPS_track_Save-the-Elephants.gpxop te slaan.

2. Ga naar het menu Bestand en selecteer Openen.

3. Wijzig in het venster Openen het bestandstype in de GPS-bestandstypen door de lijst Bestandstypen te gebruiken en Gps (*.gpx, *.loc, *.mps) te selecteren.

4. Navigeer naar de desbetreffende locatie op uw computer en selecteer het GPS-bestand.

5. Klik op Openen om het importproces te starten.

6. Kies in het nu weergegeven dialoogvenster GPS-gegevensimport of u routepunten, tracks en routes wilt downloaden. Kies tevens Lijnen tekenen voor tracks en routes en Hoogtes aanpassen aan hoogte van grond.

7. Klik op OK. Het bestand wordt geïmporteerd en kan worden bekeken in Google Earth op de manier zoals hieronder beschreven.

Nadat u uw GPS-gegevens in Google Earth heeft geladen, kunt u de plaatsmarkeringen van routepunten en trackpaden bewerken en meer informatie over de routepunten en tracks toevoegen in de ballonnen.

GPS-gegevens bekijken en opslaan

1. Nadat u uw GPS-gegevens in Google Earth heeft geladen, kunt u de plaatsmarkeringen van routepunten en trackpaden bewerken en meer informatie over de routepunten en tracks toevoegen in de ballonnen. U kunt een element bewerken in Google Earth door met de rechtermuisknop op het element te klikken in de 3D-viewer of het deelvenster 'Plaatsen', en vervolgens Eigenschappen (op een pc) of Info (op een Mac) te kiezen.

2. Gegevens die zijn geïmporteerd vanaf een GPS-apparaat kunnen geanimeerd zijn omdat deze tijdstempels (datum en tijd) bevatten voor het moment waarop ze zijn verzameld door het GPS-apparaat. Selecteer (markeer) de map met GPS-gegevens in het deelvenster 'Plaatsen' en klik op 'Afspelen' in de tijdbesturing.

3. Sla uw GPS-gegevens op in een KML-bestand op uw harde schijf door met de rechtermuisknop (Ctrl-klik op een Mac) op uw map met GPS-gegevens te klikken in het deelvenster 'Plaatsen' en vervolgens Plaats opslaan als te selecteren.

In de onderstaande afbeelding wordt een eindproduct weergegeven van de GPS-track van Save the Elephant van een olifant die zij volgen.

Discussie en feedback

Heeft u vragen over deze training? Wilt u feedback geven? Ga naar de discussiegroep voor Google Earth Outreach om deze met anderen te bespreken.

Meer informatie over het importeren van GPS-gegevens is beschikbaar in deze gebruikershandleiding van Google Earth.

En nu?