Lijsten en disclaimers van Finance-gegevens

 • Een lijst met alle effectenbeurzen, beleggingsfondsen, indexen en andere financiële gegevens die beschikbaar zijn in Google-producten
 • Verwante Disclaimers

Aandelenbeurzen

 • Slotkoersen van de dag geleverd door Morningstar. Metadata met betrekking tot 'corporate actions' en bedrijven geleverd door Refinitiv.
 • Gegevens gedurende de dag kunnen worden geleverd door ICE Data Services.
Regio Beurscode Beschrijving Vertraging (minuten)
Noord- en Zuid-Amerika BCBA Effectenbeurs van Buenos Aires 20
BMV Effectenbeurs van Mexico 20
BVMF B3 - Effectenbeurs en over-the-counter-markt van Brazilië 15
CNSX Canadian Securities Exchange Realtime
CVE Toronto TSX Ventures Exchange 15
NASDAQ NASDAQ Last Sale Realtime *
NYSE NYSE Realtime *
NYSEARCA NYSE ARCA Realtime *
NYSEAMERICAN NYSE American Realtime *
OPRA Options Price Reporting Authority 15
OTCMKTS FINRA Other OTC Issues 15
TSE Toronto Stock Exchange 15
TSX Toronto Stock Exchange 15
TSXV Toronto TSX Ventures Exchange 15
Europa AMS Euronext Amsterdam 15
BIT Borsa Italiana Milaan Realtime
BME Bolsas y Mercados Españoles 15
CPH NASDAQ OMX Kopenhagen Realtime
EBR Euronext Brussel 15
ELI Euronext Lissabon 15
EPA Euronext Parijs 15
ETR Deutsche Börse XETRA 15
FRA Deutsche Börse Frankfurt Stock Exchange Realtime
HEL NASDAQ OMX Helsinki Realtime
ICE NASDAQ OMX IJsland Realtime
IST Borsa İstanbul 15
LON London Stock Exchange Realtime
MCX Beurs van Moskou Realtime
RSE NASDAQ OMX Riga Realtime
STO NASDAQ OMX Stockholm Realtime
SWX, VTX SIX Swiss Exchange 15
TAL NASDAQ OMX Tallinn Realtime
VIE Effectenbeurs van Wenen 15
VSE NASDAQ OMX Vilnius Realtime
WSE Effectenbeurs van Warschau 15
Afrika JSE Johannesburg Securities Exchange 15
Midden-Oosten TADAWUL Effectenbeurs van Saoedi-Arabië 15
TLV Tel Aviv Stock Exchange 20
Azië BKK Effectenbeurs van Thailand 15
BOM Bombay Stock Exchange Limited Realtime
KLSE Bursa Malaysia 15
HKG Hong Kong Stock Exchange 15
IDX Indonesia Stock Exchange 10
KOSDAQ KOSDAQ 20
KRX Korea Stock Exchange 20
NSE National Stock Exchange of India Realtime
SGX Singapore Exchange Realtime
SHA Shanghai Stock Exchange 1
SHE Shenzhen Stock Exchange Realtime
TPE Taiwan Stock Exchange Realtime
TYO Tokyo Stock Exchange 20
Oceanië ASX Australian Securities Exchange 20
NZE New Zealand Stock Exchange 20
 • *Koersgegevens in realtime vertegenwoordigen handel die plaatsvindt op NASDAQ en NYSE. Volume-informatie en prijsgegevens voor handel die niet plaatsvindt via deze beurzen, worden samengevoegd en hebben een vertraging van vijftien minuten.

Beleggingsfondsen

 • Koersen voor beleggingsfondsen geleverd door Morningstar.
Regio Beurscode Beschrijving Vertraging (minuten)
Noord- en Zuid-Amerika MUTF USA Mutual Funds Einde van de dag
Azië MUTF_IN Beleggingsfondsen India Einde van de dag

Indexen

 • Slotkoersen van de dag geleverd door Morningstar.
 • Gegevens gedurende de dag kunnen worden geleverd door ICE Data Services.
Regio Beurscode Beschrijving Vertraging (minuten)
Noord- en Zuid-Amerika INDEXBVMF Indexen voor B3 - Effectenbeurs en over-the-counter-markt van Brazilië 15
INDEXCBOE CBOE-indexwaarden 15
INDEXCME Indexen voor Chicago Mercantile Exchange Realtime
INDEXDJX S&P Dow Jones-indexen Realtime
INDEXNASDAQ Internationale NASDAQ-indexen Realtime
INDEXNYSEGIS NYSE Global Index Feed 15
INDEXRUSSELL Russell Tick 15
INDEXSP Indexen voor S&P Cash Realtime
BCBA Indexen voor de effectenbeurs van Buenos Aires 20
INDEXBMV Indexen voor de effectenbeurs van Mexico 20
INDEXTSI Indexen voor de effectenbeurs van Toronto 15
Europa INDEXBIT Indexen voor de effectenbeurs van Milaan 15
INDEXBME Indexen voor Bolsas y Mercados Españoles 15
INDEXDB Deutsche Börse-indexen 15
INDEXEURO Euronext-indexen 15
INDEXFTSE FTSE-indexen Realtime
INDEXIST Indexen voor Borsa İstanbul 15
INDEXNASDAQ Internationale NASDAQ-indexen Realtime
INDEXSTOXX STOXX-indexen 15
INDEXSWX SIX Swiss Exchange-indexen 15
INDEXVIE Wiener Börse-indexen 15
MCX Indexen voor de effectenbeurs van Moskou Realtime
Azië INDEXBKK Indexen voor de effectenbeurs van Thailand 15
INDEXBOM Bombay Stock Exchange-indexen Realtime
SHA Indexen voor de effectenbeurs van Shanghai/Shenzhen 1
INDEXHANGSENG Hang Seng-indexen Realtime
HKG Indexen voor de effectenbeurs van Hongkong 15
KOSDAQ, KRX Indexen voor de effectenbeurs van Korea 20
INDEXNIKKEI Nikkei-indexen 20
INDEXTYO Tokio-indexen 20
INDEXTYO:JPXNIKKEI400 © Japan Exchange Group, Inc., Tokyo Stock Exchange, Inc., Nikkei Inc. 20
INDEXTOPIX Indexen voor de effectenbeurs van Tokio 20
IDX Indexen voor de effectenbeurs van Indonesië 15
NSE Indexen voor de nationale effectenbeurs van India Realtime
SHE Indexen voor de effectenbeurs van Shenzhen Realtime
TPE Indexen voor de effectenbeurs van Taiwan Realtime
Midden-Oosten TLV Indexen voor de effectenbeurs van Tel Aviv 20
TADAWUL Indexen voor de effectenbeurs van Saoedi-Arabië 15
Oceanië INDEXASX Indexen voor Australian Securities Exchange S&P/ASX Realtime
INDEXNZE Indexen voor de effectenbeurs van Nieuw-Zeeland 20

Obligaties

Regio Beurscode Beschrijving Vertraging (minuten)
Verenigde Staten KCG Bondpoint 15

Valuta's

 • Valutaprijzen geleverd door Morningstar
 • Cryptocurrencyprijzen voor BCH, BTC, ETH en LTC geleverd door Coinbase, Inc.
 • Aanvullende cryptocurrencyprijzen geleverd door Morningstar
Regio Beurscode Beschrijving Vertraging (minuten)
Wereldwijd Morningstar 3
Coinbase, Inc. 3

Disclaimers

Alle gegevens en informatie worden als zodanig ('as is') uitsluitend voor informatieve doeleinden geleverd en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden of advies over financiën, investeringen, belasting, juridische aspecten, financiële administratie of andere zaken. Neem contact op met uw beursmakelaar of financieel vertegenwoordiger om prijzen en koersen te controleren voordat u gaat handelen. Google is geen financieel, investerings- of beleggingsadviseur. Geen enkel onderdeel van de gegevens of informatie vormt een investeringsadvies of een aanbod, aanbeveling of verzoek van Google om een effect of financieel product te kopen, te verkopen of te behouden. Google verstrekt geen garanties (en heeft geen mening) betreffende de raadzaamheid of geschiktheid van een belegging.

Geen enkel onderdeel van de gegevens of informatie vormt een investeringsadvies (algemeen of aangepast). De financiële producten of transacties waarnaar in dergelijke gegevens en informatie wordt verwezen, zijn misschien niet geschikt voor uw beleggingsprofiel en beleggingsdoelen of -verwachtingen. Het is uw verantwoordelijkheid te overwegen of een financieel product of een financiële transactie geschikt is voor u op basis van uw interesses, beleggingsdoelen, beleggingshorizon en risicobereidheid. Google is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit transacties of beleggingen in financiële producten waarnaar hierin wordt verwezen. Google raadt af de geleverde gegevens en informatie te gebruiken als enige basis om beleggingsbeslissingen te nemen.

Gegevens worden geleverd door financiële beurzen en andere contentleveranciers en kunnen worden vertraagd, zoals aangegeven door de financiële beurzen of andere gegevensproviders. Google controleert de gegevens niet en wijst elke verplichting dit te doen, van de hand.

Google, zijn gegevens- of contentleveranciers, de financiële beurzen en met hen verbonden ondernemingen en zakelijke partners (A) staan uitdrukkelijk niet in voor de juistheid, geschiktheid of volledigheid van gegevens en (B) zijn niet aansprakelijk voor fouten, weglatingen of andere onvolkomenheden in de gegevens, vertragingen of onderbrekingen in dergelijke gegevens, of voor enige handeling die op grond van deze gegevens wordt verricht. Google noch zijn gegevensproviders zijn aansprakelijk voor schade in verband met uw gebruik van de hier verstrekte gegevens. In de hier gebruikte betekenis verwijst het begrip 'zakelijke partners' niet naar een relatie in de vorm van een agentschap, partnerschap of joint venture tussen Google en dergelijke partijen.

U gaat ermee akkoord de gegevens of informatie hierin niet te kopiëren, aan te passen, opnieuw in te delen, te downloaden, op te slaan, te reproduceren, over te dragen of opnieuw te verspreiden en dergelijke gegevens of informatie niet te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te verkrijgen.

Google of zijn gegevens- of contentleveranciers beschikken over de exclusieve eigendomsrechten op de geleverde gegevens en informatie.

U vindt alle aandelenbeurzen en indexen die worden vermeld door Google, samen met de betreffende tijdsvertraging, in de bovenstaande tabel.

Advertenties die worden weergegeven op Google Finance zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de partij van wie de advertentie afkomstig is. Noch Google, noch een van zijn gegevensproviders, onderschrijft of is verantwoordelijk voor de inhoud van advertenties of de producten of services die daarin worden aangeboden.

Valutaconversie

Google kan geen garanties geven voor de juistheid van de weergegeven valutakoersen. Controleer de huidige koersen voordat u transacties verricht die kunnen worden beïnvloed door wijzigingen in de wisselkoersen.

NYSE-effecten

NYSE, NYSE Arca LLC en NYSE MKT LLC behouden zich alle rechten voor op de beursinformatie die Google LLC u ter beschikking stelt. U begrijpt en erkent dat dergelijke beursinformatie geen handelsactiviteiten op andere markten dan NYSE, NYSE Arca of NYSE MKT vertegenwoordigt en uitsluitend is bedoeld om u van een referentiekader te voorzien, niet om als basis voor handelsbeslissingen te dienen. Google LLC, NYSE, NYSE Arca LLC en NYSE MKT LLC kunnen dergelijke gegevens geen van alle garanderen en geen van deze partijen is aansprakelijk voor enig verlies als gevolg van hun nalatigheid of als gevolg van een oorzaak waarop zij redelijkerwijs geen invloed hebben. Verspreiding van dergelijke informatie is ten strengste verboden.

S&P Capital IQ

S&P Global Market Intelligence geleverd door S&P Capital IQ. Copyright (c) 2020, S&P Capital IQ (en partners, zoals van toepassing). Alle rechten voorbehouden.

S&P Dow Jones Indices LLC

Copyright © 2020, S&P Dow Jones Indices LLC. Alle rechten voorbehouden. S&P biedt geen garanties met betrekking tot de juistheid, geschiktheid, volledigheid of beschikbaarheid van gegevens en is niet verantwoordelijk voor fouten of weglatingen, ongeacht de oorzaak, of voor de resultaten die worden verkregen op basis van het gebruik van dergelijke gegevens. S&P, zijn partners en hun onafhankelijke leveranciers wijzen alle expliciete of impliciete garanties van de hand, inclusief maar niet beperkt tot garanties met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel of gebruik. S&P DJI-indexen zijn geen beleggingsadvies en verwijzingen naar bepaalde beleggingen of effecten, kredietbeoordelingen of observaties met betrekking tot effecten of beleggingen die worden geleverd in S&P DJI-indexen mogen niet worden opgevat als aanbeveling om dergelijke beleggingen of effecten te kopen, te verkopen of aan te houden of om andere beleggingsbeslissingen te nemen. In geen geval is S&P aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale schade of gevolgschade, kosten, uitgaven, juridische kosten of verliezen (inclusief gederfde inkomsten of winst en alternatieve kosten) in verband met uw of andermans gebruik van de S&P DJI-indexen.