Belangrijke termen

Aangesloten bedrijven

Een aangesloten bedrijf is een entiteit die hoort bij de Google-bedrijvengroep.

Applicatie-gegevenscache

Een applicatie-gegevenscache is een gegevensopslagplaats op een apparaat. Hierdoor kan een webapplicatie bijvoorbeeld worden uitgevoerd zonder internetverbinding en kunnen de prestaties van de applicatie worden verbeterd door de inhoud sneller te laden.

Browserwebopslag

Met browserwebopslag kunnen websites gegevens in een browser op een apparaat opslaan. Bij gebruik in de modus voor 'lokale opslag' kunnen gegevens worden opgeslagen voor meerdere sessies (bijvoorbeeld zodat de gegevens kunnen worden opgehaald, ook nadat de browser is gesloten en opnieuw geopend). Eén technologie die webopslag mogelijk maakt, is HTML 5.

Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Bij uw volgende bezoek aan die website zorgt de cookie ervoor dat de site uw browser herkent. Cookies kunnen gebruikersinstellingen en andere gegevens opslaan. U kunt uw browser alle cookies laten weigeren of u laten waarschuwen wanneer er een cookie wordt verzonden. Sommige functies of services van een website functioneren wellicht niet goed zonder cookies. Er worden andere technologieën voor vergelijkbare doeleinden als cookies gebruikt op andere platformen waar cookies niet beschikbaar of toepasselijk zijn, zoals de advertentie-ID die beschikbaar is op mobiele Android-apparaten. Meer informatie over hoe Google cookies gebruikt en hoe Google gegevens (waaronder cookies) gebruikt wanneer u gebruikmaakt van sites of apps van onze partners.

Apparaat

Een apparaat is een computer die kan worden gebruikt om toegang tot Google-services te krijgen. Een apparaat kan bijvoorbeeld een desktopcomputer, tablet of smartphone zijn.

Google-account

U kunt toegang krijgen tot sommige van onze diensten door u te registreren voor een Google-account. U moet daarvoor enkele persoonlijke gegevens opgeven (meestal uw naam, e-mailadres en een wachtwoord). Deze accountgegevens worden gebruikt om uw identiteit te verifiëren wanneer u services van Google gebruikt en om uw account te beschermen tegen ongeoorloofde toegang door derden. U kunt uw account altijd aanpassen of beëindigen via de instellingen van uw Google-account.

HTTP-verwijzing

Een HTTP-verwijzing bevat informatie die een webbrowser overdraagt naar een bestemmingswebsite. Dit gebeurt meestal wanneer u op een link naar die webpagina klikt. De HTTP-verwijzing bevat de URL van de laatste webpagina die de browser heeft bezocht.

IP-adres

Elk apparaat dat is verbonden met internet, krijgt een nummer toegewezen. Dit wordt een IP-adres (Internet Protocol) genoemd. Deze nummers worden gewoonlijk in geografische blokken toegewezen. Een IP-adres kan vaak gebruikt worden om de locatie te identificeren van waaruit een apparaat verbinding maakt met internet.

Niet-persoonlijke gegevens

Dit zijn gegevens over gebruikers die zodanig worden opgeslagen dat deze gegevens niet meer naar een individueel herkenbare gebruiker verwijzen.

Persoonlijke gegevens

Dit is informatie die u aan ons verstrekt en waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd, zoals uw naam, e-mailadres of factureringsgegevens of andere gegevens die redelijkerwijs aan dergelijke informatie kunnen worden gekoppeld door Google, zoals informatie die we koppelen aan uw Google-account.

Pixeltag

Een pixeltag is een type technologie dat op een website of in het hoofdgedeelte van een e-mail wordt geplaatst om activiteit op websites bij te houden of om bij te houden wanneer e-mails worden geopend. Deze technologie wordt vaak gebruikt in combinatie met cookies.

Gevoelige categorieën

Een advertentiecategorie kan gevoelig zijn als deze betrekking heeft op onderwerpen zoals ras, geloof, seksuele geaardheid of gezondheid. Wanneer we u gepersonaliseerde advertenties laten zien, kunnen we een ID uit cookies of vergelijkbare technologieën koppelen aan onderwerpen zoals 'Koken en recepten' of 'Vliegreizen', maar niet aan gevoelige categorieën. We leggen een soortgelijk beleid op aan onze adverteerders.

Gevoelige persoonlijke gegevens

Dit is een bepaalde categorie van persoonlijke gegevens die betrekking heeft op vertrouwelijke medische gegevens, ras of etnische afkomst, politieke of religieuze overtuiging of seksualiteit.

Serverlogbestanden

Net als de meeste websites slaan onze servers automatisch uw paginaverzoeken op onze sites op. Dergelijke ‘serverlogbestanden’ omvatten doorgaans informatie zoals uw zoekopdracht, IP-adres, browsertype, browsertaal, datum en tijd van uw zoekopdracht en een of meer cookies die uw browser kunnen herkennen.

Hieronder staat een voorbeeld van een typisch serverlogbestand (waarbij wordt gezocht op ‘auto’) met een toelichting op de verschillende onderdelen:

123.45.67.89 - 25/Mar/2003 10:15:32 -
http://www.google.com/search?q=cars -
Firefox 1.0.7; Windows NT 5.1 -
740674ce2123e969

Unieke apparaat-ID

Een unieke apparaat-ID (soms ook een universeel unieke ID of UUID genoemd) is een tekenreeks die wordt opgenomen in een apparaat door de fabrikant en kan worden gebruikt om dat apparaat uniek te identificeren (bijvoorbeeld een IMEI-nummer van een mobiele telefoon). Verschillende apparaat-ID's variëren in hoe permanent deze zijn, of ze hersteld kunnen worden door gebruikers en hoe ze kunnen worden geopend. Een bepaald apparaat kan een paar verschillende unieke apparaat-ID's hebben. Unieke apparaat-ID's kunnen worden gebruikt voor verschillende doeleinden, waaronder beveiliging en fraudedetectie, het synchroniseren van services zoals het postvak IN van een gebruiker, het onthouden van de voorkeuren van een gebruiker en relevante advertenties bieden.