Beleid voor fotografen van het Street View Trusted-programma

Dit beleid is van toepassing op alle deelnemers aan het Street View Trusted-programma die namens hun klanten afbeeldingen verzamelen voor gebruik in Google-producten.

Ons beleid voor fotografen van het Street View Trusted-programma bestaat uit 4 onderdelen:


Transparantievereisten

Klanten moeten over de juiste informatie beschikken om weloverwogen beslissingen te nemen en maximaal hun voordeel te doen met het uploaden van afbeeldingen naar Google-producten. We vereisen daarom dat alle deelnemers aan het Trusted-programma de informatie die deze beslissingen kan beïnvloeden, op transparante wijze weergeven. Naast de onderstaande vereisten moeten deelnemers aan het Trusted-programma redelijke inspanningen leveren om hun klanten zo nodig ook andere relevante informatie te geven.

Als je je fotoservices aan anderen verkoopt, is het van belang dat je dezelfde transparantie hanteert en je op de hoogte bent van je rechten en plichten voor zover deze van toepassing zijn op andere mensen, merken en de lokale wetgeving.

Icoon Servicekosten en overige kosten

Servicekosten en overige kosten

Deelnemers aan het Trusted-programma brengen vaak beheerkosten in rekening voor de waardevolle services die ze leveren. Het is belangrijk dat kopers van afbeeldingen op de hoogte zijn van die kosten. Informeer nieuwe klanten in ieder geval schriftelijk voorafgaand aan de eerste verkoop en vermeld je tarieven en andere kosten op klantfacturen.

Vooral kopers van afbeeldingen met een kleiner budget (die mogelijk niet over dezelfde middelen of expertise beschikken als grote kopers) moeten weten wat ze kunnen verwachten van de samenwerking met een fotograaf van het Street View Trusted-programma.

Icoon Eerlijke voorstelling van zaken

Eerlijke voorstelling van zaken

Als deelnemer aan het Street View Trusted-programma mag je op geen enkele wijze de suggestie wekken dat je in dienst bent van Google. Stel jezelf naar waarheid voor als volledig onafhankelijke zakelijke entiteit en maak je klanten duidelijk dat Google als uitgever slechts een beperkte rol speelt.

Icoon Individuele verantwoordelijkheid

Individuele verantwoordelijkheid

Hoewel gepubliceerde afbeeldingen meestal binnen enkele seconden zichtbaar zijn op Google Maps, kunnen deze afbeeldingen later alsnog worden afgekeurd als ze in strijd zijn met het Maps-beleid voor door gebruikers bijgedragen content of de Servicevoorwaarden van Google Maps.

 • Als in opdracht gemaakte afbeeldingen worden verwijderd van Google Maps, is het aan de fotograaf en de bedrijfseigenaar om de kwestie op te lossen.
 • We adviseren om afbeeldingen die in strijd zijn met ons beleid, meteen te laten corrigeren of vervangen door de fotograaf (waarbij deze ervoor zorgt dat ze worden goedgekeurd door Google Maps) en dat de fotograaf de opdrachtgever volledig schadeloosstelt als het probleem niet kan worden opgelost.

Icoon Eigendom van afbeelding

Eigendom van afbeelding

We raden fotografen en bedrijfseigenaren aan hun verbintenis vast te leggen in een schriftelijk contract tussen beide partijen waarin de voorwaarden van de overeenkomst, de garanties en de toekomstige eigendomsrechten worden vastgelegd.

 • Maak goede afspraken over wie de eigenaar van de afbeeldingen is nadat de fotosessie heeft plaatsgevonden. Als je als fotograaf eigenaar blijft, moet je ervoor zorgen dat de bedrijfseigenaar weet op welke wijze de afbeeldingen mogen worden gebruikt zonder dat er sprake is van inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. Een afbeelding mag niet tweemaal worden gepubliceerd via twee verschillende accounts (bijvoorbeeld het account van de fotograaf en dat van de bedrijfseigenaar).

Icoon Naleving van lokale wetten

Juridische naleving

Houd je bij opdrachten voor klanten steeds aan de toepasselijke wetgeving. Geef geen onjuiste voorstelling van je bekwaamheid of van de uiteindelijke kwaliteit van het werk dat je verricht. Zorg er ook voor dat je adequaat verzekerd bent om het werk waarvoor je bent ingehuurd uit te voeren.

Icoon Zichtbaarheid van afbeelding

Zichtbaarheid van afbeelding

Google houdt bij het bepalen van de positie van afbeeldingen op Google Maps geen rekening met contractuele of commerciële overeenkomsten tussen derden, dus ook niet met overeenkomsten tussen bedrijfseigenaren en fotografen. Het feit dat een bedrijfseigenaar een beroepsfotograaf heeft betaald voor een fotosessie, heeft geen invloed op de positie van de afbeeldingen op Google Maps.

Icoon Geen belangenconflict

Geen belangenconflict

Voor bepaalde Google-programma's, in het bijzonder Local Guides, is het vereist dat je deelneemt in een niet-professionele capaciteit (met andere woorden: je wordt niet betaald voor de content die je bijdraagt). Als je kunt worden ingehuurd (door bijvoorbeeld je services als een leverancier voor het Street View Trusted-programma aan te bieden), is het van belang dat je deze professionele services niet samenvoegt met eventuele andere niet-professionele services die onpartijdigheid impliceren (zoals je mogelijkheid een beoordeling of review als Local Guide te plaatsen).

Terug naar boven Icoon Terug naar boven


Correct gebruik van Google-merken

Alleen fotografen en bedrijven die als vertrouwd zijn aangemerkt, mogen het Google Maps Street View-merk en de Trusted-badge als marketingitems gebruiken. We nodigen jou, als vertrouwde fotograaf, uit deze items te gebruiken om bekendheid te geven aan je status. Vertrouwde professionals mogen gebruikmaken van de Trusted-badge, woordmerken en merkelementen, zoals de logo's van Google Maps, Street View en gerelateerde logo's. Hier volgt een overzicht van wat je daarmee wel en niet mag doen. Als je van mening bent dat iemand de merkitems van Google misbruikt, kun je dat hier melden. Voor alle andere Google-merkitems kun je ongepast gebruik hier melden.

Icoon Gebruik van Trusted-badge

Gebruik van Trusted-badge

 • Je mag de Trusted-badge en merkelementen alleen gebruiken als je een gecertificeerde deelnemer aan het Street View Trusted-programma bent.
 • Je mag de Trusted-badge alleen gebruiken op een witte achtergrond en met voldoende ruimte eromheen, ongeacht waar je de badge weergeeft.
 • Je mag de Trusted-badge alleen gebruiken in combinatie met je naam of bedrijfsnaam en logo.
 • Je mag de Trusted-badge en merkelementen gebruiken op websites, in presentaties, op bedrijfskleding en in reclamedrukwerk.
 • Zorg ervoor dat de badge en merkelementen niet de meest in het oog springende elementen zijn van de pagina of de kleding.
 • Breng geen wijzigingen aan in de logo's en woordmerken van Google Maps, Street View en de Trusted-badge. Dit betekent ook dat je geen grafische elementen mag toevoegen en de afbeeldingen niet mag uitrekken of vertalen.
 • Je mag de badge niet op een misleidende of oneigenlijke manier gebruiken. Je mag de badge bijvoorbeeld niet gebruiken om de suggestie te wekken dat Google een product of service aanbeveelt.

Icoon Als je je services verkoopt

Als je je services verkoopt

 • Je mag professionele 360°-foto's aanbieden als een bedrijfsservice.
 • Als je zakendoet met bedrijven, mag je geen verkeerde voorstelling geven van je deelname aan het Trusted-programma of proberen je deelname aan dit programma verborgen te houden voor je klanten.
 • Als je kunt worden ingehuurd (bijvoorbeeld voor je services als een leverancier voor het Street View Trusted-programma), mag je deze services niet samenvoegen met je lidmaatschap van Local Guides.

Icoon Branding voor je website

Branding voor je website

 • Je mag Google, Google Maps, Street View, de Trusted-badge of andere Google-handelsmerken (of namen die daarop lijken) niet gebruiken in een domeinnaam.
 • Je mag de Trusted-badge op je website tonen.

Icoon Branding voor je voertuig

Branding voor je voertuig

 • Als je grafische elementen op een voertuig plaatst, mag je alleen je eigen merk en logo gebruiken.
 • Je mag geen Google-merkelementen op een voertuig plaatsen. Dat geldt ook voor het icoon, de badge en het logo van Street View.

Icoon Branding aan de bovenkant/onderkant van 360º-foto's

Branding aan de bovenkant/onderkant van 360º-foto's

 • Gebruik het logo/de naam van je bedrijf als bovenkant/onderkant in de respectievelijke formaten. Raadpleeg de Beleidsrichtlijnen voor formaatspecifieke criteria.
 • Als je merkelementen toevoegt aan de onderkant van de afbeeldingen of op het dak van je voertuig, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • Je hebt toestemming om de merkelementen te gebruiken.
  • Je geeft alleen content weer die relevant is (bijvoorbeeld om lokaal toerisme te promoten) of die anderszins is beperkt tot toeschrijving.
 • In het geval van sponsoring/toeschrijving moeten de merkelementen aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • Ze mogen niet worden gebruikt in combinatie met een Google-merkitem.
  • Ze mogen niet worden gebruikt bij promotieafbeeldingen of -tekst (tenzij deze relevant zijn voor de weergegeven locatie).
  • Ze mogen niet het woord 'gesponsord' of een vertaling daarvan bevatten.
 • Voeg de Trusted-badge of andere merkelementen van Google niet toe aan de bovenkant/onderkant van je 360º-foto's (met inbegrip van alle grafische elementen op het dak die zichtbaar kunnen zijn voor je camera).

Zorg ervoor dat je je behalve aan deze richtlijnen ook houdt aan de Regels van Google voor correct gebruik, de Algemene Voorwaarden voor merken, de Richtlijnen voor het gebruik van geografische producten en alle andere gebruiksrichtlijnen voor Google-handelsmerken.

Icoon Je bedrijf promoten op Google Ads

Je bedrijf promoten op Google Ads

Je mag je bedrijf promoten op Google Ads door de term 'fotograaf van Trusted-programma' op te nemen in je advertenties. Houd er rekening mee dat je het losstaande merk Street View of andere Google-merken niet in je advertenties mag gebruiken.

Icoon van Branding voor je Google-bedrijfsprofiel

Branding voor je Google-bedrijfsprofiel

Als je een Google-bedrijfsprofiel hebt, moet je je houden aan het Beleid voor Google-bedrijfsprofielen , waaronder de Richtlijnen voor de representatie van je bedrijf op Google.

Je mag Google, Google Maps, Street View of andere handelsmerken van Google (of namen die daarop lijken) niet gebruiken in je Google-bedrijfsprofiel.

Nadat je bent erkend als vertrouwde professional mag je de Trusted-badge naar je profiel uploaden.

Opmerking: Als je je niet aan deze richtlijnen houdt, kun je je status in het programma en het recht op gebruik van de Trusted-badge en andere merkelementen kwijtraken.

Terug naar boven Icoon Terug naar boven


Vereisten voor afbeeldingskwaliteit voor het Trusted-programma

Icoon Afbeeldingskwaliteit

Afbeeldingskwaliteit

 • 7,5 megapixels of hoger (3840 x 1920 pixels)
 • Beeldverhouding van 2:1
 • Geen lacunes in de afbeelding rond de horizon
 • Geen opvallende samenvoegingsfouten
 • Voldoende details in lichte/donkere gebieden
 • Scherpte: scherpgesteld, geen bewegingsvervaging
 • Geen afleidende effecten of filters

Icoon Aansluiting

Aansluiting

 • Alle verbonden 360°-foto's moeten een onbelemmerde zichtlijn bevatten
 • Hanteer 1 meter tussenruimte als je binnen foto's maakt en 3 meter als je buiten foto's maakt
 • Breid je collectie uit naar de straat om de kans te vergroten dat we je content laten aansluiten op de bestaande content

Icoon Geschiktheid

Geschiktheid

 • Toestemming om mensen en plaatsen te laten zien
 • Geografisch nauwkeurige plaatsingen
 • Geen computergegenereerde ruimten
 • Geen toeschrijvingen te ver onder in beeld
 • Geen haatdragende of illegale content

Terug naar boven Icoon Terug naar boven


Verboden praktijken

Icoon Ongepaste content

Ongepaste content

Informatie over verboden content en content waarvoor beperkingen gelden, vind je in het Maps-beleid voor door gebruikers bijgedragen content.

Je kunt ongepaste content melden via de link Een probleem melden.

Icoon Valse, misleidende of onrealistische claims

Valse, misleidende of onrealistische claims

We vinden het belangrijk dat de klanten van fotografen van het Street View Trusted-programma weloverwogen beslissingen kunnen nemen over hun samenwerking met deze fotografen. Je moet daarom eerlijk en duidelijk zijn in de beschrijving van je bedrijf, je services, de kosten voor die services en de resultaten die de klant kan verwachten. Uit geen valse, misleidende of onrealistische claims.

Voorbeelden:

 • Claimen dat je een speciale relatie met Google hebt
 • Garanderen dat afbeeldingen de beste plaatsing op Google Street View of Google Maps krijgen

Icoon Intimiderend, misleidend of onbetrouwbaar gedrag

Intimiderend, misleidend of onbetrouwbaar gedrag

Street View-klanten moeten kunnen rekenen op een goede service van de Street View-fotograaf, net zo goed als wanneer ze rechtstreeks met Google zouden werken. Gebruik geen intimiderende, misleidende of onbetrouwbare tactieken bij potentiële en bestaande klanten.

Voorbeelden:

 • Herhaaldelijk ongevraagd bellen van potentiële klanten
 • Adverteerders onder druk zetten om zich aan te melden of bij je bureau te blijven
 • Anderen de Google-certificeringsexamens namens jou laten afleggen
 • Phishing
 • Google Ads-vouchers tegen betaling aanbieden

Terug naar boven Icoon Terug naar boven


Over ons beleid

Het is belangrijk dat je bekend bent met en op de hoogte blijft van het Google-beleid voor fotografen van het Street View Trusted-programma. Als we van mening zijn dat je ons beleid schendt, kunnen we contact met je opnemen voor een gedetailleerde beoordeling van je handelswijzen en je vragen corrigerende maatregelen te treffen. In het geval van herhaaldelijke of ernstige schendingen kunnen we je uitsluiten van het Trusted-programma en kunnen we contact opnemen met je klanten om hen hiervan op de hoogte te brengen. We kunnen ook bepalen dat je niet meer mag bijdragen aan Google Maps-producten.

Dit beleid vormt een aanvulling op de bestaande voorwaarden en beleidsrichtlijnen voor derden, waaronder de volgende:

Icoon Wat er gebeurt als je het beleid schendt

Wat er gebeurt als je het beleid schendt

Controle op naleving van beleid: We kunnen op elk moment controleren of je bedrijf het beleid voor fotografen van het Street View Trusted-programma naleeft. Als we contact met je opnemen met het verzoek om informatie met betrekking tot naleving van het beleid te verstrekken, ben je verplicht hier tijdig op te reageren en indien nodig snel corrigerende maatregelen te nemen om aan ons beleid te voldoen. We kunnen ook contact met je klanten opnemen om te controleren of het beleid wordt nageleefd.

Melding van niet-naleving: Als we van mening zijn dat je het beleid voor fotografen van het Street View Trusted-programma schendt, nemen we gewoonlijk contact met je op en verzoeken we je corrigerende maatregelen te treffen. Als je de aanpassingen niet binnen de gestelde tijd doorvoert, kunnen we handhavingsmaatregelen treffen. Als er sprake is van ernstige of herhaalde schendingen, kunnen we onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving actie ondernemen.

Opschorting van deelname aan programma's voor derden: Je deelname aan programma's voor derden van Google, zoals Google Street View Trusted, is afhankelijk van naleving van het beleid voor fotografen van het Street View Trusted-programma en kan worden beperkt of opgeschort als we vaststellen dat je ons beleid schendt of als je niet meewerkt aan de nalevingscontrole voor je bedrijf.

Opschorting van Maps-account: We kunnen je Google Maps-accounts opschorten als je een ernstige beleidsschending begaat. In het geval van herhaaldelijke of zeer ernstige beleidsschendingen kunnen we je Google Maps-accounts definitief opschorten en mag je niet meer bijdragen aan Google Maps. Daarnaast kunnen we contact opnemen met je klanten om hen hiervan op de hoogte te brengen.

Icoon Een schending melden

Een schending van ons beleid voor derden melden

Vermoed je dat een externe partner dit beleid schendt? Laat het ons weten:

Terug naar boven Icoon Terug naar boven