beleid voor vertrouwde Street View-fotografen

Dit beleid is van toepassing op alle deelnemers aan het Street View Trusted-programma die namens hun klanten afbeeldingen verzamelen voor gebruik in Google-producten.

Ons Beleid voor vertrouwde Street View-fotografen bestaat uit 4 onderdelen:


Transparantievereisten

Klanten moeten over de juiste informatie beschikken om weloverwogen beslissingen te nemen en optimaal hun voordeel te doen met afbeeldingen naar Google-producten uploaden. We vereisen daarom dat alle deelnemers aan het Trusted-programma de informatie die deze beslissingen kan beïnvloeden, op transparante wijze weergeven. Naast de onderstaande vereisten moeten deelnemers aan het Trusted-programma redelijke inspanningen leveren om hun klanten zo nodig ook andere relevante informatie te geven.

Als je je fotoservices aan anderen verkoopt, is het belangrijk dat je net zo transparant te werk gaat en op de hoogte bent van je rechten en plichten voor zover deze van toepassing zijn op andere mensen, merken en de lokale wetgeving.


Correct gebruik van Google-merken

Alleen fotografen en bedrijven die als vertrouwd zijn aangemerkt, mogen het Google Maps Street View-merk en de Trusted-badge als marketingitems gebruiken. We nodigen jou, als vertrouwde fotograaf, uit deze items te gebruiken om bekendheid te geven aan je status. Vertrouwde professionals mogen gebruikmaken van de Trusted-badge, woordmerken en merkelementen, zoals de logo's van Google Maps, Street View en gerelateerde logo's. Hier volgt een overzicht van wat je daarmee wel en niet mag doen. Als je van mening bent dat iemand de merkitems van Google misbruikt, kun je dat hier melden. Voor alle andere Google-merkitems kun je ongepast gebruik hier melden.


Vereisten voor afbeeldingskwaliteit voor het Trusted-programma


Verboden praktijken


Over ons beleid

Het is belangrijk dat je bekend bent met en up-to-date blijft van het Google-beleid voor vertrouwde Street View-fotografen. Als we van mening zijn dat je ons beleid schendt, kunnen we contact met je opnemen voor een gedetailleerde beoordeling van je handelswijzen en je vragen corrigerende maatregelen te treffen. In het geval van herhaaldelijke of ernstige schendingen kunnen we je uitsluiten van het Trusted-programma en kunnen we contact opnemen met je klanten om hen hiervan op de hoogte te brengen. We kunnen ook bepalen dat je niet meer mag bijdragen aan Google Maps-producten.

Dit beleid vormt een aanvulling op de bestaande voorwaarden en beleidsrichtlijnen voor derden, waaronder de volgende: