Beleid ten aanzien van acceptatie van afbeeldingen en privacy

Beeldmateriaal van Google Maps en Street View

Google biedt u mogelijkheden om de wereld om u heen te ontdekken. De afbeeldingen op onze platforms zijn bedoeld om uw ervaring te verbeteren, zodat u plaatsen in de buurt en over de hele wereld kunt bekijken en verkennen. We doen veel moeite om ervoor te zorgen dat de afbeeldingen nuttig zijn en de wereld weergeven die onze gebruikers verkennen.

Omdat we willen dat iedereen die Google Maps-afbeeldingen bekijkt daar een positieve en nuttige ervaring mee heeft, hebben we dit beleid ten aanzien van acceptatie van Google Maps-afbeeldingen en privacy opgesteld. Het beleid bevat uitleg over belangrijke verschillen tussen de manier waarop we omgaan met beeldmateriaal dat op diverse manieren en door uiteenlopende gebruikers is gemaakt. Ook wordt beschreven hoe we omgaan met ongepaste content en wat de noodzakelijke criteria voor publicatie van afbeeldingen op Google Maps zijn. We werken ons beleid regelmatig bij. Vergeet dus niet het van tijd tot tijd nog eens door te lezen.

Bij het gebruik van onze services

Herkomst van afbeeldingen

Afbeeldingen in Google Maps zijn ofwel afkomstig van Google, ofwel van andere partijen.

Meer weergevenMinder weergeven
 • Aan de toeschrijvingsnaam of het toeschrijvingspictogram bij elke afbeelding kunt u zien of een afbeelding is gemaakt door Google of door een externe bijdrager. Er worden foto's uit diverse bronnen geleverd, zoals u kunt zien aan de toeschrijvingsgegevens bij elke afbeelding. Sommige Street View-afbeeldingen staan bijvoorbeeld op naam van Google.
 • Afbeeldingen die zijn gemaakt door een externe bijdrager en die op Google Maps zijn geplaatst, zijn het eigendom van de persoon die de foto's oorspronkelijk heeft genomen, tenzij hij ermee heeft ingestemd het eigendom over te dragen aan een derde partij.
 • Hoewel ons inhoudsbeleid in gelijke mate geldt voor beide soorten content, kunnen ons beleid en onze handhavingsmechanismen voor privacyverzoeken, vervagen en verwijdering van afbeeldingen enigszins verschillen door verschillen in eigendom. Hieronder vindt u meer informatie bij Privacy en Problemen melden.

Privacy en vervagen

Privacy

Google onderneemt diverse stappen om de privacy van personen te beschermen wanneer afbeeldingen worden weergegeven op Google Maps. Lees verder voor meer informatie over de manier waarop we omgaan met privacyverzoeken ten aanzien van afbeeldingen die op Google Maps en Street View worden weergegeven.

Door Google gemaakte content

Als een afbeelding door Google is gemaakt, kunt u dit zien aan het toeschrijvingspictogram 'Google Maps' of 'Street View' of aan de toeschrijvingsnaam.

Meer weergevenMinder weergeven
 • Vervagingsbeleid: Google heeft de allermodernste technologie voor het onherkenbaar maken van gezichten en kentekens ontwikkeld die op alle Street View-afbeeldingen wordt toegepast. Deze technologie is bedoeld om alle herkenbare gezichten en kentekens te vervagen in door Google gemaakte content. Als u een gezicht of kenteken ziet waar extra vervaging voor nodig is of als u wilt dat we uw hele huis of auto vervagen, dien dan een verzoek in via de tool Een probleem melden. Als u ons een verzoek stuurt om uw complete huis, auto of delen daarvan te vervagen, doen wij dat ook. Houd er echter rekening mee dat zodra Google een afbeelding vervaagt, dit een blijvend effect is. Als u een verzoek indient om uw eigen huis te laten vervagen in Google Street View-afbeeldingen, worden ook alle historische en toekomstige afbeeldingen van uw huis vervaagd.
 • Street View-afbeeldingen zijn niet realtime: op onze afbeeldingen is alleen te zien wat onze voertuigen konden zien op de dag dat ze langs de locatie reden. Daarna duurt het maanden voordat de afbeeldingen zijn verwerkt. Dit betekent dat de content die u ziet, een paar maanden tot een paar jaar oud kan zijn. Op sommige locaties hebben we gedurende vele jaren afbeeldingen verzameld. De veranderingen die op deze afbeeldingen zichtbaar zijn, kunt u bekijken met de tijdmachinefunctie.

Algemeen inhoudsbeleid

Ongepaste content

Dit beleid geldt zowel voor content die is gemaakt door Google als voor door gebruikers gemaakte content. Bij het beoordelen van afbeeldingen op beleidsschendingen kijken we overigens ook naar de artistieke, educatieve en documentaire waarde van de content.

Meer weergevenMinder weergeven
 • Schendingen van intellectuele-eigendomsrechten: afbeeldingen of andere content die de wettelijke rechten (inclusief auteursrecht) van een ander schenden, zijn niet toegestaan. Raadpleeg onze auteursrechtprocedures voor meer informatie of om een DMCA-verzoek in te dienen.
 • Spam: afbeeldingen die herhaaldelijk worden geüpload, die overmatig veel reclame bevatten of tekst bevatten die een groot gedeelte van de afbeelding bedekt, worden verwijderd. Net als met ons andere inhoudsbeleid het geval is, geldt de beperking voor afbeeldingen, bijschriften, titels en opmerkingen van gebruikers.
 • Seksueel expliciete content: Content die seksueel expliciete zaken bevat, is niet toegestaan.
 • Illegale, gevaarlijke of gewelddadige content: Content die onwettig van aard is, waarin gevaarlijke of illegale handelingen worden gepromoot of die expliciet of zinloos geweld bevat, is niet toegestaan.
 • Bedreiging van kinderen: Google voert een zero-tolerancebeleid op het gebied van content waarvoor kinderen worden uitgebuit of misbruikt. Dit omvat alle afbeeldingen van seksueel misbruik en alle content waarin kinderen op een seksuele manier worden afgebeeld. Wanneer we content aantreffen waarvoor kinderen worden uitgebuit, wordt het account van de betreffende gebruiker beëindigd en wordt de gebruiker aangegeven bij de bevoegde instanties. Als u content tegenkomt waarin kinderen volgens u op deze manier worden uitgebuit, moet u geen reacties bij deze content plaatsen en deze niet delen, zelfs niet als u daarmee probeert de content onder de aandacht van Google te brengen. In plaats daarvan kunt u dergelijke content markeren via de link 'Een probleem melden' bij de afbeelding op Google Maps. Amerikaanse gebruikers die dit soort content op andere plaatsen op internet tegenkomen, kunnen rechtstreeks contact opnemen met het National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC).
 • Aanzetten tot haat: Wij staan geen content toe die geweld promoot of goedkeurt tegen mensen of groepen op basis van ras of etnische afkomst, religie, handicap, geslacht, leeftijd, nationaliteit, veteranenstatus of seksuele geaardheid/genderidentiteit, of waarvan het hoofddoel is aan te zetten tot haat op basis van deze kenmerken.
 • Intimidatie en bedreiging: Wij staan niet toe dat mensen Google Maps gebruiken om anderen lastig te vallen, te pesten of aan te vallen.
 • Persoonlijke of vertrouwelijke informatie: Content die privégegevens of vertrouwelijke informatie bevat (zoals creditcardgegevens, medische gegevens of door de overheid uitgegeven ID-gegevens), is niet toegestaan, ongeacht of het gaat om gegevens van anderen of van uzelf.

Problemen melden

Vervaging of verwijdering van afbeeldingen aanvragen

Als u content ziet die volgens u in strijd is met de Servicevoorwaarden van Google, de Aanvullende servicevoorwaarden van Google Maps/Earth of dit beleid ten aanzien van Geo-afbeeldingen en privacy, vragen wij u dat bij ons te melden via de link 'Een probleem melden'.

Meer weergevenMinder weergeven
 • Naast het automatisch onherkenbaar maken van gezichten en nummerborden in door Google gemaakte content, maken we op verzoek de volledige auto, het volledige huis of de volledige persoon onherkenbaar.
 • Als het u niet lukt om een geschil over vervaging met een andere bijdragende gebruiker op te lossen of als een afbeelding ongepaste content (zoals naaktheid of geweld) bevat, kunt u Google vragen dat beeld te verwijderen uit Google Maps. Wij zullen de content dan bekijken en passende maatregelen nemen.

Problemen melden

Als u een afbeelding heeft gevonden die u verder onherkenbaar wilt laten maken of die ongepaste content bevat, gaat u als volgt te werk:

Meer weergevenMinder weergeven
 • Zoek de afbeelding op.
 • Klik of tik op 'Een probleem melden'. Op onze websites bevindt deze optie zich in de rechterbenedenhoek van het afbeeldingsvenster. In onze apps is de optie toegankelijk via de vlag of de menuknoppen.
 • Selecteer het probleem en klik op Verzenden. We onderzoeken uw melding onmiddellijk.