Beleid ten aanzien van acceptatie van afbeeldingen en privacy

Beeldmateriaal van Google Maps en Street View

Google biedt u mogelijkheden om de wereld om u heen te ontdekken. De afbeeldingen op onze platforms zijn bedoeld om uw ervaring te verbeteren, zodat u plaatsen in de buurt en over de hele wereld kunt bekijken en verkennen. We doen veel moeite om ervoor te zorgen dat de afbeeldingen nuttig zijn en de wereld weergeven die onze gebruikers verkennen.

Omdat we willen dat iedereen die Google Maps-afbeeldingen bekijkt daar een positieve en nuttige ervaring mee heeft, hebben we dit beleid ten aanzien van acceptatie van Google Maps-afbeeldingen en privacy opgesteld. Het beleid bevat uitleg over belangrijke verschillen tussen de manier waarop we omgaan met beeldmateriaal dat op diverse manieren en door uiteenlopende gebruikers is gemaakt. Ook wordt beschreven hoe we omgaan met ongepaste content en wat de noodzakelijke criteria voor publicatie van afbeeldingen op Google Maps zijn. We werken ons beleid regelmatig bij. Vergeet dus niet het van tijd tot tijd nog eens door te lezen.

Bij het gebruik van onze services

Herkomst van afbeeldingen

Afbeeldingen in Google Maps zijn ofwel afkomstig van Google, ofwel van andere partijen.

Meer weergevenMinder weergeven
 • Aan de toeschrijvingsnaam of het toeschrijvingspictogram bij elke afbeelding kunt u zien of een afbeelding is gemaakt door Google of door een externe bijdrager. Er worden foto's uit diverse bronnen geleverd, zoals u kunt zien aan de toeschrijvingsgegevens bij elke afbeelding. Sommige Street View-afbeeldingen staan bijvoorbeeld op naam van Google.
 • Afbeeldingen die zijn gemaakt door een externe bijdrager en die op Google Maps zijn geplaatst, zijn het eigendom van de persoon die de foto's oorspronkelijk heeft genomen, tenzij hij ermee heeft ingestemd het eigendom over te dragen aan een derde partij.
 • Hoewel ons inhoudsbeleid in gelijke mate geldt voor beide soorten content, kunnen ons beleid en onze handhavingsmechanismen voor privacyverzoeken, vervagen en verwijdering van afbeeldingen enigszins verschillen door verschillen in eigendom. Hieronder vindt u meer informatie bij Privacy en Problemen melden.

Over ons beleid en onze voorwaarden

Dit beleid is van toepassing op afbeeldingen, bijschriften, tags, links, metadata en alle andere beschrijvende content die verband houdt met de afbeeldingen.

Meer weergevenMinder weergeven

Waar uw afbeeldingen kunnen worden weergegeven

Alle op Google Maps gepubliceerde content is openbaar, inclusief de locatie waar de foto is genomen. Als uw afbeelding wordt geaccepteerd voor publicatie op Google Maps, is deze openbaar zichtbaar voor iedereen die gebruikmaakt van onze kaartproducten.

Meer weergevenMinder weergeven
 • Publiceer uw afbeelding niet met deze service als u de afbeelding of de locatie ervan niet wilt delen.
 • Afbeeldingen die u indient voor publicatie op Google Maps moeten voldoen aan onze specifieke Acceptatiecriteria voor publicatie en ons Algemene inhoudsbeleid. Na publicatie kan uw content worden weergegeven in diverse Google-producten en -services, waaronder Google Maps, Street View, Google Earth, Google Zoeken en andere Google-producten.
 • Gepubliceerde content kan ook worden weergegeven op websites van derden die gebruikmaken van integreerbare Google-widgets of de Google Maps API. Voor meer informatie over hoe uw afbeeldingen kunnen worden gebruikt door Google of derden, raadpleegt u de Aanvullende servicevoorwaarden van Google Maps/Earth.

Privacy en vervagen

Privacy

Google onderneemt diverse stappen om de privacy van personen te beschermen wanneer afbeeldingen worden weergegeven op Google Maps. Lees verder voor meer informatie over de manier waarop we omgaan met privacyverzoeken ten aanzien van afbeeldingen die op Google Maps en Street View worden weergegeven.

Door Google gemaakte content

Als een afbeelding door Google is gemaakt, kunt u dit zien aan het toeschrijvingspictogram 'Google Maps' of 'Street View' of aan de toeschrijvingsnaam.

Meer weergevenMinder weergeven
 • Vervagingsbeleid: Google heeft de allermodernste technologie voor het onherkenbaar maken van gezichten en kentekens ontwikkeld die op alle Street View-afbeeldingen wordt toegepast. Deze technologie is bedoeld om alle herkenbare gezichten en kentekens te vervagen in door Google gemaakte content. Als u een gezicht of kenteken ziet waar extra vervaging voor nodig is of als u wilt dat we uw hele huis of auto vervagen, dien dan een verzoek in via de tool Een probleem melden. Als u ons een verzoek stuurt om uw complete huis, auto of delen daarvan te vervagen, doen wij dat ook. Houd er echter rekening mee dat zodra Google een afbeelding vervaagt, dit een blijvend effect is. Als u een verzoek indient om uw eigen huis te laten vervagen in Google Street View-afbeeldingen, worden ook alle historische en toekomstige afbeeldingen van uw huis vervaagd.
 • Street View-afbeeldingen zijn niet realtime: op onze afbeeldingen is alleen te zien wat onze voertuigen konden zien op de dag dat ze langs de locatie reden. Daarna duurt het maanden voordat de afbeeldingen zijn verwerkt. Dit betekent dat de content die u ziet, een paar maanden tot een paar jaar oud kan zijn. Op sommige locaties hebben we gedurende vele jaren afbeeldingen verzameld. De veranderingen die op deze afbeeldingen zichtbaar zijn, kunt u bekijken met de tijdmachinefunctie.

Door andere partijen gemaakte content

U kunt zien of een afbeelding is gemaakt door een gebruiker aan de persoonlijke profielnaam of het profielpictogram dat eraan is gekoppeld.

Meer weergevenMinder weergeven
 • We vervagen geen afbeeldingen die niet door Google beschikbaar zijn gesteld: Regelmatig sturen gebruikers afbeeldingen van buiten- en binnenlocaties naar Google Maps. Deze content wordt gemaakt door en is eigendom van deze afzonderlijke bijdragers. Aangezien door gebruikers gemaakte content geen eigendom is van Google, wordt het vervagingsbeleid niet op deze afbeeldingen toegepast.
 • Privé-eigendommen: u mag geen foto's publiceren van het interieur van privéwoningen. Afbeeldingen van andere privélocaties mogen niet zonder instemming van de eigenaar worden gepubliceerd.
 • Fotografen, respecteer de persoonlijke privacy bij het nemen van foto's: als een duidelijk herkenbare persoon op uw foto niet wil dat zijn gezicht wordt gepubliceerd, respecteer dan dat verzoek of vervaag zelf eerst de gezichten in uw afbeeldingen voordat u dergelijke foto's publiceert.

Algemeen inhoudsbeleid

Ongepaste content

Dit beleid geldt zowel voor content die is gemaakt door Google als voor door gebruikers gemaakte content. Bij het beoordelen van afbeeldingen op beleidsschendingen kijken we overigens ook naar de artistieke, educatieve en documentaire waarde van de content.

Meer weergevenMinder weergeven
 • Schendingen van intellectuele-eigendomsrechten: afbeeldingen of andere content die de wettelijke rechten (inclusief auteursrecht) van een ander schenden, zijn niet toegestaan. Raadpleeg onze auteursrechtprocedures voor meer informatie of om een DMCA-verzoek in te dienen.
 • Spam: afbeeldingen die herhaaldelijk worden geüpload, die overmatig veel reclame bevatten of tekst bevatten die een groot gedeelte van de afbeelding bedekt, worden verwijderd. Net als met ons andere inhoudsbeleid het geval is, geldt de beperking voor afbeeldingen, bijschriften, titels en opmerkingen van gebruikers.
 • Seksueel expliciete content: Content die seksueel expliciete zaken bevat, is niet toegestaan.
 • Illegale, gevaarlijke of gewelddadige content: Content die onwettig van aard is, waarin gevaarlijke of illegale handelingen worden gepromoot of die expliciet of zinloos geweld bevat, is niet toegestaan.
 • Bedreiging van kinderen: Google voert een zero-tolerancebeleid op het gebied van content waarvoor kinderen worden uitgebuit of misbruikt. Dit omvat alle afbeeldingen van seksueel misbruik en alle content waarin kinderen op een seksuele manier worden afgebeeld. Wanneer we content aantreffen waarvoor kinderen worden uitgebuit, wordt het account van de betreffende gebruiker beëindigd en wordt de gebruiker aangegeven bij de bevoegde instanties. Als u content tegenkomt waarin kinderen volgens u op deze manier worden uitgebuit, moet u geen reacties bij deze content plaatsen en deze niet delen, zelfs niet als u daarmee probeert de content onder de aandacht van Google te brengen. In plaats daarvan kunt u dergelijke content markeren via de link 'Een probleem melden' bij de afbeelding op Google Maps. Amerikaanse gebruikers die dit soort content op andere plaatsen op internet tegenkomen, kunnen rechtstreeks contact opnemen met het National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC).
 • Aanzetten tot haat: Wij staan geen content toe die geweld promoot of goedkeurt tegen mensen of groepen op basis van ras of etnische afkomst, religie, handicap, geslacht, leeftijd, nationaliteit, veteranenstatus of seksuele geaardheid/genderidentiteit, of waarvan het hoofddoel is aan te zetten tot haat op basis van deze kenmerken.
 • Intimidatie en bedreiging: Wij staan niet toe dat mensen Google Maps gebruiken om anderen lastig te vallen, te pesten of aan te vallen.
 • Persoonlijke of vertrouwelijke informatie: Content die privégegevens of vertrouwelijke informatie bevat (zoals creditcardgegevens, medische gegevens of door de overheid uitgegeven ID-gegevens), is niet toegestaan, ongeacht of het gaat om gegevens van anderen of van uzelf.

Verkeerde voorstelling

Wij staan niet toe dat mensen Google Maps gebruiken om anderen te misleiden. Dit geldt zowel voor misleidende content als voor een onjuiste voorstelling van zaken.

Meer weergevenMinder weergeven
 • Schrijf uw content niet toe aan andere personen, organisaties of bedrijven wanneer u niet bevoegd bent hen te vertegenwoordigen.
 • Google behoudt zich het recht voor om afbeeldingen te verwijderen, accounts op te schorten of andere juridische stappen te ondernemen tegen fotografen die valselijk beweren dat zij Google vertegenwoordigen of bij Google in dienst zijn.

Acceptatiecriteria voor publicatie

Reikwijdte

Onze publicatiecriteria gelden voor alle foto's die op Google Maps worden weergegeven. Afbeeldingen die niet aan deze criteria voldoen, kunnen worden geweigerd voor publicatie op Google Maps, maar blijven wel zichtbaar in uw Google Drive of fotoalbums.

Geografische nauwkeurigheid

Afbeeldingen moeten nauwkeurig de locatie voorstellen waar ze zijn gemaakt. Afbeeldingen die onnauwkeurig op de kaart zijn geplaatst, kunnen misleidend zijn voor anderen en worden van Google Maps verwijderd.

360°-foto's

360º-foto's moeten 360º beslaan, zonder onderbrekingen in de horizonbeelden. Deze afbeeldingen hoeven niet tot de boven- en de onderkant van het beeld te reiken, maar tussen de boven- en onderrand van uw 360°-foto zijn slechts zeer kleine onderbrekingen/openingen toegestaan.

Meer weergevenMinder weergeven
 • 360°-foto's met kleine samenvoegfouten zijn aanvaardbaar, maar foto's met grote samenvoegfouten kunnen worden geweigerd.
 • Wanneer er voor hetzelfde gebied meerdere 360°-foto's worden gepubliceerd, kunnen de verbindingen daartussen automatisch worden gegenereerd. Ongeacht of uw verbindingen handmatig of automatisch zijn gemaakt, kunnen we deze wijzigen, verwijderen of nieuwe verbindingen maken, en de positie en oriëntatie van uw 360°-foto's aanpassen voor een bevredigende, realistische kijkervaring.
 • Wanneer u 360°-foto's koppelt, moet u ervoor zorgen dat u tussen beide eindpunten een duidelijke zichtlijn aanhoudt, behalve bij open deuren, waarbij een duidelijk pad wordt geïmpliceerd. Voor de duidelijkheid: koppelt u 360°-foto's door muren of over grote afstanden, dan leidt dat tot weigering van de foto.
 • Raadpleeg de betreffende eisen in het gedeelte Advertenties hieronder als u aan de boven- of onderkant van uw 360°-foto enige vorm van toeschrijving wilt koppelen.

Helderheid en kwaliteit van afbeeldingen

Stilistische aanpassingen (zoals toegepaste filters) zijn aanvaardbaar, mits ze minimaal zijn en geen toegevoegde elementen zoals randen, tekst, collages, enz. zijn.

Meer weergevenMinder weergeven
 • Aanvaardbare vormen van toeschrijving (zoals beschreven in andere delen van dit document) zijn van deze eis uitgezonderd.
 • Op beelden die te donker of onscherp zijn, zien anderen mogelijk niet goed wat u wilt laten zien. Datzelfde kan gelden voor overmatig gedraaide composities of een overduidelijk gebruik van filters. Op basis hiervan kunnen wij afbeeldingen weigeren.
 • De resolutie van afbeeldingen moet voldoende zijn. De exacte vereisten kunnen per type foto en per uploadbron verschillen. 360°-foto's moeten bijvoorbeeld ten minste 14 megapixels bevatten (een resolutie van 5300 x 2650 pixels of groter).
 • Afbeeldingen waarop de belangrijkste producten van een bepaald bedrijf te zien zijn (zoals gerechten van een menu, merchandise, enzovoort) zijn alleen aanvaardbaar als deze zijn gekoppeld aan de vermelding van het bedrijf op Google Maps. Voor de duidelijkheid: als deze afbeeldingen nauwkeurig op de kaart zijn geplaatst maar niet zijn gekoppeld aan het juiste bedrijf, kunnen ze worden geweigerd.
 • Afbeeldingen met animatie, screenshots, tekeningen, affiches en andere niet-foto's mogen niet worden geüpload.

Reclame en toeschrijving

Content die afbeeldingen, bijschriften of opmerkingen met reclame of overmatig veel promotiemateriaal bevat, wordt verwijderd.

Meer weergevenMinder weergeven
 • Korte, discrete auteursrechtmeldingen (zoals een bedrijfsnaam of logo) zijn toegestaan. In uw afbeeldingen mogen geen e-mailadressen en telefoonnummers zichtbaar zijn. Een aanvaardbare toeschrijving moet beperkt zijn tot de onderste 10% van foto's en de onderste 36° (onderste 20%) van 360°-foto's.

Problemen melden

Vervaging of verwijdering van afbeeldingen aanvragen

Als u content ziet die volgens u in strijd is met de Servicevoorwaarden van Google, de Aanvullende servicevoorwaarden van Google Maps/Earth of dit beleid ten aanzien van Geo-afbeeldingen en privacy, vragen wij u dat bij ons te melden via de link 'Een probleem melden'.

Meer weergevenMinder weergeven
 • Naast het automatisch onherkenbaar maken van gezichten en nummerborden in door Google gemaakte content, maken we op verzoek de volledige auto, het volledige huis of de volledige persoon onherkenbaar.
 • Als het u niet lukt om een geschil over vervaging met een andere bijdragende gebruiker op te lossen of als een afbeelding ongepaste content (zoals naaktheid of geweld) bevat, kunt u Google vragen dat beeld te verwijderen uit Google Maps. Wij zullen de content dan bekijken en passende maatregelen nemen.

Problemen melden

Als u een afbeelding heeft gevonden die u verder onherkenbaar wilt laten maken of die ongepaste content bevat, gaat u als volgt te werk:

Meer weergevenMinder weergeven
 • Zoek de afbeelding op.
 • Klik of tik op 'Een probleem melden'. Op onze websites bevindt deze optie zich in de rechterbenedenhoek van het afbeeldingsvenster. In onze apps is de optie toegankelijk via de vlag of de menuknoppen.
 • Selecteer het probleem en klik op Verzenden. We onderzoeken uw melding onmiddellijk.