Softwareprincipes

Bij Google besteden we veel tijd en energie aan het voortdurend verbeteren van uw online gebruikservaring. We maken ons zorgen over wat we zien als een toenemend gebrek aan respect voor uw rechten als computergebruiker. We ontvangen steeds vaker meldingen van spyware en andere applicaties die u voor de gek houden. Als gevolg daarvan krijgt u pop-upadvertenties voorgeschoteld of wordt uw browser weggeleid van de site die u wilt bezoeken.

Deze trend lijkt niet te keren – het wordt zelfs alleen maar erger. Als leverancier van services en betalingsmogelijkheden voor gebruikers, adverteerders en uitgevers op internet vinden wij een proactieve benadering van deze problemen noodzakelijk. We hebben een reeks principes opgesteld waarvan we vinden dat onze branche ze zou moeten hanteren. We willen deze richtlijnen ook zelf volgen met de applicaties die we distribueren. Omdat we ervan overtuigd zijn dat deze principes ten goede komen aan zowel de branche als gebruikers wereldwijd, raden we onze huidige en toekomstige zakenpartners aan ze ook toe te passen. Deze richtlijnen kunnen niet anders dan ruim zijn. De ontwikkeling en verspreiding van software is complex en de technologie blijft zich ontwikkelen. Als gevolg daarvan voldoen mogelijk niet alle applicaties volledig aan deze principes en worden sommige kwalijke praktijken hier niet besproken. Dit document over internetsoftware en advertenties is slechts een begin. Deze richtlijnen dienen telkens te worden bijgewerkt om gelijke tred te houden met de steeds veranderende technologie.

Wij gaan hierover graag het gesprek aan met u en met onze partners. Uw suggesties voor het verbeteren of aanpassen van deze principes zijn van harte welkom. Deel uw feedback op ons Helpforum.

Principes

Installatie

Wij zijn van mening dat software u niet mag misleiden om deze te installeren. Het moet duidelijk zijn wanneer u software installeert en inschakelt op uw computer en u moet de mogelijkheid worden geboden om dit te weigeren. Een app mag zichzelf niet stiekem op uw computer installeren of verstopt zitten in een ander programma dat u installeert of bijwerkt. De functies van alle apps in een bundel moeten u op een opvallende manier onder de aandacht worden gebracht.

Informatie vooraf

Wanneer een app wordt geïnstalleerd of ingeschakeld, moet u worden geïnformeerd over de hoofdfuncties en andere belangrijke functies. Als met de app geld wordt verdiend doordat er advertenties in worden weergegeven, moet dat duidelijk en op een opvallende manier worden toegelicht. Deze informatie moet worden aangeboden op een manier die de gemiddelde gebruiker ziet en begrijpt, en niet verstopt zijn in kleine lettertjes die u pas ziet als u naar beneden bladert. Het moet u bijvoorbeeld duidelijk worden verteld als met de app inkomsten worden gegenereerd doordat pop-upadvertenties worden vertoond of doordat uw persoonlijke gegevens worden doorgestuurd naar derden.

Eenvoudig verwijderen

U moet eenvoudig kunnen achterhalen hoe u een app uitschakelt of verwijdert. Het proces moet voldoende onderdelen verwijderen om ervoor te zorgen dat alle functies van de app worden uitgeschakeld, zichtbaar of niet, zonder uw computer te verstoren. Als een app eenmaal is uitgeschakeld of verwijderd, mag deze niet actief blijven of automatisch worden ingeschakeld door de app zelf of door een andere app.

Verwacht gedrag

Apps die van invloed zijn op of een wijziging teweegbrengen in de gebruikerservaring, moeten duidelijk maken dat zij de oorzaak hiervan zijn. Als een app bijvoorbeeld een venster opent, moet in dat venster worden aangegeven welke app hier verantwoordelijk voor is. Apps moeten niet opzettelijk worden verdoezeld door het gebruik van meerdere of verwarrende namen. U moet controle hebben over de applicatie op een manier die duidelijk is, bijvoorbeeld door te klikken op zichtbare elementen die door de applicatie worden gegenereerd. Als door een applicatie advertenties worden weergegeven, moet het duidelijk zijn dat het advertenties betreft. Er moet worden aangegeven dat ze afkomstig zijn van die applicatie. Als door een app wijzigingen worden aangebracht die van invloed zijn op het gebruik van andere apps (zoals het instellen van uw homepage), moet u duidelijk over die wijzigingen worden geïnformeerd.

Meekijken

Als een app uw persoonlijke gegevens verzamelt of verzendt, zoals uw adres, moet u dit weten. Wij zijn van mening dat u expliciet om toestemming moet worden gevraagd en wel op zodanige wijze dat duidelijk is welke informatie er wordt verzameld en verzonden. Desgewenst zou u voor meer informatie eenvoudig een privacybeleid moeten kunnen vinden waaruit blijkt hoe de informatie wordt gebruikt en of die wordt doorgegeven aan derden.

Goede bedrijfsvoering

Leveranciers van apps moeten voorkomen dat hun producten worden samengevoegd met apps die niet aan deze richtlijnen voldoen.

Veel internetgebruikers merken dat hun computers geleidelijk aan vollopen met ongewenste software zoals adware, spyware of gewoon spam. Dat komt omdat enkele van de apps die ze hebben geïnstalleerd, spam bevatten. En die spam genereerde meer spam, die vervolgens steeds verder toenam. Wij zijn van mening dat wanneer er meerdere applicaties worden geïnstalleerd, gebruikers hier duidelijk over moeten worden geïnformeerd, zodat de meesten ook enkele maanden later nog weten waar een bepaalde applicatie vandaan komt en waarom deze is geïnstalleerd.

De zakelijke verhoudingen tussen bedrijven die samenwerken in een bundel, zijn vaak complex. Goedbedoelende bedrijven profiteren daarom soms van de verspreiding van of inkomsten uit software die niet in uw voordeel werkt. Bedrijven die worden betaald voor het verspreiden van ongewenste software of die betalen om hun software daarmee samen te laten verspreiden, dragen bij aan de ontwikkeling van meer ongewenste software. Verantwoordelijke softwareontwikkelaars en adverteerders kunnen de verspreiding van zulke software helpen voorkomen door eerdergenoemde zakelijke relaties te vermijden, zelfs als die via tussenpersonen lopen.

De omvang van dit probleem baart ons zorgen. We schatten in dat jaarlijks honderden miljoenen dollars met dit probleem gemoeid zijn. Vanwege de omvang van het probleem en de impact die het op gebruikers heeft, is harde actie door de industrie geboden.

We zijn ervan overtuigd dat we in het belang van onze gebruikers en de industrie moeten proberen dit probleem uit te bannen. We streven er daarom naar onze software alleen te verspreiden in bundels waarvan alle apps voldoen aan bovenstaande richtlijnen. Het is in het belang van de gebruikers als anderen in onze branche dat ook zouden doen.

Als u ook wilt deelnemen aan de strijd tegen misleiden internetsoftware of meer informatie wilt, gaat u naar https://stopbadware.org. StopBadware.org is een onafhankelijke gezamenlijke campagne, gericht op de bestrijding van schadelijke software. StopBadware.org voorziet in betrouwbare, objectieve informatie over downloadbare apps. Aan de hand daarvan kunnen consumenten betere keuzes maken over wat ze op hun computer downloaden.