Annotaties maken in de desktopversie van Google Earth

Inhoud van de tutorial

Vereisten

 • Ervaring met programmeren is niet nodig.

 • In april 2017 is Google Earth op internet gereleased, zodat u Earth ook in een browser kunt gebruiken. Voor deze tutorial moet u echter de desktopversie van Google Earth op uw computer installeren. U kunt de nieuwste versie here downloaden. (Dit kost u niets.)

Aan de slag

 1. Open Google Earth Pro op uw computer. U kunt de nieuwste versie hier downloaden.

 2. Typ in het zoekvenster in het vak 'Vliegen naar' de tekst 'White Mountains, Bishop, CA 93514' en klik op Afbeelding van de knop Zoeken..

  U vliegt nu met Google Earth naar de White Mountains.

  Screenshot van de zoekresultaten voor 'White Mountains, Bishop, CA 93514'.

 3. Klik op de X onder het zoekvenster om alle resultaten op de kaart te wissen:

  Screenshot waarin de knop X (Zoekresultaten wissen) is gemarkeerd.

 4. Ga naar de werkbalk boven de 3D-viewer:

  Screenshot waarin de werkbalk is gemarkeerd.

 5. Elke knop op de werkbalk heeft een bepaald doel. Hier bevinden zich onder meer de knoppen om een plaatsmarkering, pad en polygoon te maken:

  Screenshot van de werkbalk waarin de opties 'Plaatsmarkering toevoegen', 'Polygoon toevoegen' en 'Pad toevoegen' zijn gemarkeerd.

We gaan nu gegevens toevoegen.


Plaatsmarkeringen toevoegen

 1. Klik in de werkbalk op de knop Plaatsmarkering toevoegen Knop 'Plaatsmarkering toevoegen'. Er wordt automatisch een plaatsmarkering toegevoegd aan Google Earth. Bovendien ziet u nu het dialoogvenster Nieuw Plaatsmarkering.

 2. Verplaats de locatie van de plaatsmarkering door op het bijbehorende icoon te klikken en dit te slepen. U kunt ook een lengte- en breedtegraad typen in het dialoogvenster Nieuw Plaatsmarkering.

 3. Typ in het dialoogvenster Nieuw Plaatsmarkering in het veld Naam een naam voor de plaatsmarkering. In dit voorbeeld hebben we 'Bristlecone Pine Tree' (vossenstaartden) getypt.

 4. Typ in het veld Beschrijving een beschrijving van de plaatsmarkering. Gebruikers zien deze beschrijving als ze op de plaatsmarkering klikken. In dit voorbeeld hebben we 'This is one of the world's oldest living trees' (Dit is een van 's werelds oudste bomen) getypt.

  Dialoogvenster 'Plaatsmarkering toevoegen' van Google Earth

 5. Klik op de icoonknop rechtsboven in het venster en kies een icoon voor de plaatsmarkering. Klik vervolgens op OK. In dit voorbeeld hebben we een icoon in de vorm van een boom gekozen.

  Een nieuw icoon voor de plaatsmarkering kiezen.

 6. Klik op het tabblad Stijl, kleur en kies een kleur, schaal (of grootte) en mate van ondoorzichtigheid voor het icoon van de plaatsmarkering en de labeltekst. In dit voorbeeld hebben we ervoor gekozen om het label een groene kleur te geven.

  De labelkleur aanpassen

 7. Als u klaar bent met de plaatsmarkering, klikt u op OK. De plaatsmarkering wordt nu weergegeven in het deelvenster Plaatsen. Als u op het icoon voor de plaatsmarkering of op de onderstreepte naam in Google Earth klikt, ziet u een ballon met de naam en beschrijving van de plaatsmarkering.

  Screenshot van de voltooide plaatsmarkering op de kaart.

Tips

 • U kunt de locatie, naam of beschrijving van een plaatsmarkering bewerken door in de 3D-viewer of in het deelvenster 'Plaatsen' met de rechtermuisknop op de plaatsmarkering te klikken en vervolgens Eigenschappen (op een pc) of Info (op een Mac) te kiezen. Klik op het icoon en sleep het om de locatie te wijzigen of bewerk de naam en beschrijving en klik op OK.


Paden toevoegen

 1. Klik linksboven op de kaart op de knop Pad toevoegen Image. Het dialoogvenster Nieuw Pad wordt weergegeven en de cursor verandert in Image.

 2. Klik op een reeks plaatsen op de kaart om een pad te maken. Telkens wanneer u klikt, wordt er een nieuw knooppunt toegevoegd aan het pad. U kunt ook klikken en slepen om meerdere knooppunten te maken, waardoor een vloeiender pad ontstaat. In dit voorbeeld maken we een pad dat de boomgrens aangeeft.

  Screenshot waarin een lijn of pad wordt gemaakt en opgemaakt.

 3. Typ in het dialoogvenster Nieuw Pad in het veld Naam een naam voor het pad. In dit voorbeeld hebben we 'Tree Line' (Boomgrens) getypt.

 4. Klik op het tabblad Stijl, kleur en kies een kleur, breedte en mate van ondoorzichtigheid voor het pad. In dit voorbeeld hebben we gekozen voor een donkergroene kleur, een breedte van 5,0 en een ondoorzichtigheid van 75%.

Tips

 • U kunt een tour langs het pad afspelen en langs de gevolgde route vliegen door op de knop Tour starten te klikken: Image

  Knop 'Tour starten' voor een lijn.

 • U kunt de locatie, naam of beschrijving van een pad bewerken door in de 3D-viewer of in het deelvenster 'Plaatsen' met de rechtermuisknop op het pad te klikken en vervolgens Eigenschappen (op een pc) of Info (op een Mac) te kiezen. Vervolgens kunt u de naam en beschrijving bewerken. Klik op OK als u klaar bent. Klik met de rechtermuisknop om recent gemaakte knooppunten te verwijderen. U kunt ook op knooppunten klikken en deze slepen om het pad te verleggen.


Polygonen toevoegen

 1. Klik linksboven op de kaart op de knop Polygoon toevoegen Image. Het dialoogvenster Nieuw Polygoon wordt weergegeven en de cursor verandert in Image.

 2. Klik op een reeks plaatsen op de kaart om een polygoon te maken. Telkens wanneer u klikt, wordt er een nieuw knooppunt toegevoegd aan de polygoon. U kunt ook klikken en slepen om meerdere knooppunten te maken, waardoor de polygoon vloeiendere lijnen krijgt. In dit voorbeeld tekenen we een polygoon rondom de White Mountains (u moet wellicht uitzoomen om het volledige gebergte te kunnen zien).

  Screenshot waarin een polygoon wordt gemaakt en opgemaakt.

 3. Typ in het dialoogvenster Nieuw Polygoon in het veld Naam een naam voor de polygoon. In dit voorbeeld hebben we 'White Mountains' getypt.

 4. Typ in het veld Beschrijving een beschrijving van de polygoon. Gebruikers zien deze beschrijving als ze op de polygoon klikken. In dit voorbeeld hebben we 'The White Mountains are home to Bristlecone Pine Trees' (In de White Mountains groeien vossenstaartdennen) getypt.

 5. Klik op het tabblad Stijl, kleur en kies een kleur, breedte en mate van ondoorzichtigheid voor de omgrenzing. Kies een kleur en mate van ondoorzichtigheid voor het oppervlak van de polygoon en bepaal of u de polygoon wilt vullen en omlijnen, alleen wilt vullen of alleen wilt omlijnen. In dit voorbeeld hebben we gekozen voor groene kleuren, een lijndikte van 10,0 en gemiddelde waarden voor de ondoorzichtigheid.

 6. Klik op het tabblad Hoogte en wijzig de hoogtemodus in 'Ten opzichte van de grond' (meer informatie over de hoogtemodus vindt u in de KML-referentiehandleiding). Verplaats vervolgens de schuifregelaar om desgewenst de hoogte van de polygoon aan te passen. Schakel het vakje 'Zijkanten uitbreiden tot de grond' in om de zijkanten van de polygoon uit te breiden tot de grond.

  Screenshot waarin hoogte aan een polygoon wordt toegevoegd.

Tips

 • U kunt de locatie, naam of beschrijving van een polygoon bewerken door in de 3D-viewer of in het deelvenster 'Plaatsen' met de rechtermuisknop op de polygoon te klikken en vervolgens Eigenschappen (op een pc) of Info (op een Mac) te kiezen. Vervolgens kunt u de naam en beschrijving bewerken. Klik op OK als u klaar bent. Klik met de rechtermuisknop om recent gemaakte knooppunten te verwijderen. U kunt ook op knooppunten klikken en deze slepen om de vorm van de polygoon aan te passen.

Polygonen kunnen in Google Earth als 3D-staafdiagrammen worden gebruikt. Een voorbeeld hiervan is de laag 'Crisis in Darfur' van het United States Holocaust Memorial Museum. Hierin worden polygonen gebruikt om het aantal vluchtelingen en ontheemden aan te geven.


Plaatsen ordenen met behulp van mappen

 1. Ga naar het menu Toevoegen en selecteer Map om een map toe te voegen.

 2. Typ in het dialoogvenster Nieuw Map in het veld Naam een naam voor de map. In dit voorbeeld hebben we 'My Google Earth Project' (Mijn Google Earth-project) getypt.

  Screenshot waarin een map wordt toegevoegd.

 3. Klik op OK. De nieuwe map wordt toegevoegd aan het deelvenster Plaatsen.

 4. Klik op elke plaats (uw plaatsmarkeringen, paden en polygonen) en sleep deze naar de map om het project te ordenen.

  Screenshot van elementen die zijn geordend in een map.

Tips

 • Klik op de knop Tour starten om een tour af te spelen van alle items in de map in de volgorde waarin ze worden weergegeven:

 • U kunt de naam of beschrijving van een map bewerken door in het deelvenster 'Plaatsen' met de rechtermuisknop op de map te klikken en vervolgens Eigenschappen (op een pc) of Info (op een Mac) te kiezen.


Afbeeldingen insluiten in ballonnen

Ballonnen in Google Earth kunnen worden aangepast met behulp van HTML. U kunt tekengrootten, -stijlen en -kleuren, links, tabellen en afbeeldingen toevoegen aan uw ballonnen door deze als HTML op te nemen in het vak Beschrijving.

 1. Kies een plaatsmarkering die u al heeft gemaakt, bijvoorbeeld de plaatsmarkering eerder in deze tutorial.

 2. U kunt de plaatsmarkering bewerken door in de 3D-viewer of in het deelvenster 'Plaatsen' met de rechtermuisknop op de plaatsmarkering te klikken en vervolgens Eigenschappen (op een pc) of Info (op een Mac) te kiezen.

 3. Klik op de knop 'Afbeelding van internet toevoegen...'. Kopieer de onderstaande afbeeldings-URL (die een online foto van de vossenstaartden bevat) en plak deze in het vak Afbeeldings-URL. Klik vervolgens op OK.

  http://earth.google.com/outreach/images/stories_adelia3.jpg

  Screenshot waarin een afbeelding aan een ballon wordt toegevoegd.

 4. De HTML-code voor de afbeelding wordt automatisch ingevuld in het veld Beschrijving.

  Screenshot waarin de HTML voor een afbeelding aan de beschrijving is toegevoegd.

 5. Voeg aan een nieuwe regel de volgende tekst toe: '<p>For more information about Bristlecone Pine trees, see the White Mountain Research Station.' (Meer informatie over vossenstaartdennen is verkrijgbaar bij het White Mountain-onderzoeksstation.)

 6. Selecteer de tekst 'White Mountain Research Station' en klik op de knop Link toevoegen... Kopieer de volgende URL (die verwijst naar de website van het onderzoeksstation) en plak deze in het vak 'Link-URL'. Klik vervolgens op OK.

  'http://www.wmrc.edu/'

  Een link aan een beschrijving toevoegen.

 7. U ziet dat de HTML-code voor de link automatisch wordt ingevuld rond de tekst die u heeft gemarkeerd in het veld Beschrijving.

  De HTML-code van de link in de beschrijving.

 8. Klik op OK om het bewerken van de plaatsmarkering te voltooien.

 9. Klik op de plaatsmarkering in de 3D-viewer. De afbeelding, tekst en link worden nu weergegeven in de ballon van de plaatsmarkering.

  De ballon met de afbeelding en de link.

Tips

 • U kunt een afbeelding op uw computer toevoegen door in de sectie 'Beschrijving' van de plaatsmarkering te klikken op de knop Lokale afbeelding toevoegen. U kunt vervolgens foto's uit uw fotobibliotheek of afbeeldingen uit mappen toevoegen aan de ballon van de plaatsmarkering.

 • U kunt Adobe Dreamweaver of freeware zoals NVU gebruiken om een voorbeeld van het ballonontwerp te bekijken terwijl u de HTML-code bewerkt.

 • Met de tool Spreadsheet Mapper kunt u in een handomdraai een HTML-ontwerptemplate toepassen op de ballonnen van maximaal 400 plaatsmarkeringen. U kunt kiezen uit 6 ontwerpen en op eenvoudige wijze de kleuren, stijl, afbeeldingen en logo's instellen. Raadpleeg de Spreadsheet Mapper-tutorial voor meer informatie hierover.


YouTube-video's insluiten in ballonnen

U kunt in Google Earth heel eenvoudig een YouTube-video aan de ballon van een plaatsmarkering toevoegen.

 1. Upload een video naar YouTube of kies een video die al is geüpload.

 2. Klik op de weergavepagina van de YouTube-video op de knop Delen om meer opties te bekijken. Klik op de knop Insluiten om meer opties te bekijken. Ga naar de checklist met opties onder de HTML-code en selecteer de optie 'Oude insluitcode gebruiken'. Kopieer vervolgens de HTML-code. De code ziet er ongeveer als volgt uit:

  <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ODS--K58YAY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
  

  Image

 3. Kies een plaatsmarkering die u al heeft gemaakt, bijvoorbeeld de plaatsmarkering eerder in deze tutorial.

 4. U kunt de plaatsmarkering bewerken door in de 3D-viewer of in het deelvenster 'Plaatsen' met de rechtermuisknop op de plaatsmarkering te klikken en vervolgens Eigenschappen (op een pc) of Info (op een Mac) te kiezen.

 5. Plak de HTML-code van YouTube, die u bij stap 2 heeft gekopieerd, in het veld Beschrijving.

  Screenshot waarin een YouTube-insluitcode in de beschrijving van een ballon wordt geplakt.

 6. Klik op OK.

 7. Als u nu op de plaatsmarkering klikt, bevat de bijbehorende ballon de YouTube-video.

  Screenshot van een video die is ingesloten in een ballon.


Een project opslaan en delen met anderen

In Google Earth kunt u projecten opslaan in de KMZ-bestandsindeling.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de projectmap en selecteer Plaats opslaan als.... U kunt ook op de map klikken en in het menu Bestand de optie Opslaan en dan Plaats opslaan als... selecteren.

  Screenshot van een project dat wordt opgeslagen.

 2. Voer een naam in en klik op Opslaan om het KMZ-bestand op te slaan op de computer. Het KMZ-bestand staat nu op de computer.

  Screenshot waarin een project als KMZ-bestand wordt opgeslagen.

U kunt de kaart die u heeft gemaakt, delen met vrienden en collega's. Dit doet u door het KMZ-bestand naar hen te e-mailen of het op uw website te posten met een downloadlink.

Tips

 • Een Google Earth-projectbestand is een KML-bestand met de bestandsextensie .KML of .KMZ. KMZ-bestanden zijn gecomprimeerde bestanden en daarom kleiner dan KML-bestanden. Als u aangepaste afbeeldingen of foto's van uw computer heeft gebruikt, worden deze in Google Earth toegevoegd aan gecomprimeerde KMZ-bestanden zodat andere gebruikers ze ook kunnen bekijken. Wij adviseren u Google Earth-projecten op te slaan als KMZ-bestanden omdat dit kleinere bestanden oplevert.

 • Als u een KML-projectbestand van Google Earth opslaat op uw computer, is dit privé. Als u het bestand uploadt naar een webserver of het per e-mail naar vrienden of collega's stuurt, is het niet langer privé. Dit is dus hetzelfde als wanneer u bijvoorbeeld een pdf op internet publiceert of per e-mail naar iemand anders stuurt.


Discussie en feedback

Heeft u vragen over deze tutorial? Wilt u ons feedback geven? Ga naar de Help-community van Google Earth om uw feedback met anderen te bespreken.


Volgende stappen