Speciale projecten

Projecten die zijn gericht op belangrijke doelgroepen en die door middel van data, voorlichting en tools een bijdrage leveren aan de oplossing van wereldwijde problemen.