Gegevens van geografische informatiesystemen (Geographic Information Systems, GIS) importeren in de desktopversie van Google Earth

Inhoud van de tutorial

Vereisten

 • U heeft geen programmeervaardigheden nodig.

 • In april 2017 is Google Earth op internet gereleased, zodat u Earth ook via een browser kunt gebruiken. Voor deze tutorial moet u echter de desktopversie van Google Earth Pro op uw computer installeren. U kunt de nieuwste versie hier downloaden. (Dit kost u niets.)

Aan de slag

 1. Open Google Earth Pro.

 2. Download de volgende datasets om in deze oefening te gebruiken: Rivers_in_SEAsia_shapefile.zip en LandCover_in_SEAsia_grid.zip. Pak beide bestanden uit in een map op uw computer.


Een GIS-vormbestand of andere vectordataset importeren

 1. Selecteert Importeren... in het menu Bestand.

  Selecteer Importeren in het menu Bestand.

 2. Selecteer het bestandstype voor uw gegevens in het menu Bestandstype. Kies in dit voorbeeld _ESRI Shape (.shp)_ in het menu Bestandstype, selecteer Rivers_in_Southeast_Asia.shp en klik op Openen*.

  Als u MapInfo .tab-gegevens heeft, kiest u _MapInfo (.tab) in het menu _Bestandstype. Selecteer het TAB-bestand en klik op Openen*.

  Selecteer ESRI-vormbestand als bestandstype of een ander bestandsformaat indien nodig.

 3. Een bericht wordt weergegeven dat het bestand meer dan 2500 elementen bevat en dat de app daardoor mogelijk minder goed presteert.

 4. Als dit bericht wordt weergegeven, kunt u ervoor kiezen om alleen een voorbeeldbestand te importeren, u tot uw huidige weergave te beperken of alles te importeren.

  Bekijk de opties en klik op Alles importeren.

 5. Klik op de knop Alles importeren.

 6. Er wordt een bericht weergegeven waarin wordt gevraagd of u een stijltemplate wilt maken. Klik op Ja.

  Kies Ja als u een stijltemplate wilt toepassen.

 7. In het volgende dialoogvenster Instellingen voor stijltemplate maakt u een stijltemplate voor de rivieren, compleet met kleuren, labels en iconen.

 8. Kies in het tabblad Naam het veld in het vormbestand dat u wilt gebruiken voor de naamlabels van de gegevens in Google Earth. U kunt de tabel voor voorbeeldweergave bekijken om te bepalen welk veld de content bevat die u wilt gebruiken voor de labels.

  Selecteer in dit voorbeeld NAM uit de vervolgkeuzelijst. Dit is het veld in het vormbestand dat de namen van de rivieren bevat.

  Selecteer het toepasselijke veld in het tabblad Naam.

 9. Selecteer op het tabblad Kleur de optie Eén kleur gebruiken en klik op de kleurenstaal aan de rechterkant. De kleurinstellingen worden weergegeven.

 10. Kies in het dialoogvenster Kleur selecteren een kleur voor de rivierendataset. Selecteer in dit voorbeeld een blauwe kleur en klik op OK.

  Kies een kleur voor de dataset.

 11. Zorg ervoor dat op het tabblad Hoogte de optie Functies vastzetten aan de grond is aangevinkt. De rivieren worden nu vast op de grond weergegeven en volgen het terrein.

 12. Klik op OK om uw stijl af te ronden.

 13. In een apart dialoogvenster wordt gevraagd of u de stijltemplate die u heeft gemaakt, wilt opslaan. Als u de template voor toekomstig gebruik wilt bewaren, klikt u op Opslaan. Klik anders op Annuleren. Klik in dit voorbeeld op Opslaan.

  Als u wilt, kunt u uw stijlinstellingen opslaan in een bestand.

 14. Uw GIS-gegevens zijn geconverteerd naar KML en de gegevens worden nu weergegeven in Google Earth. Zoals u ziet, wordt de KML ook weergegeven in het deelvenster Plaatsen onder uw map Tijdelijke plaatsen. U kunt de KML in Google Earth opslaan voor toekomstige sessies door dit bestand te selecteren en het naar uw map Mijn plaatsen te slepen voordat u Google Earth afsluit.

  Image

 15. Nadat u uw vectordataset heeft geïmporteerd, kunt u het bestand optimaliseren om het aantal punten te beperken dat wordt weergegeven op grotere hoogten. Gebruik hiervoor de tool Regionaliseren en volg deze stappen:

  • Sla de geïmporteerde vectordataset op als een KML en kies Regionaliseren in het menu Tools.
  • Navigeer voor het invoerbestand naar het opgeslagen KML-bestand. Kies een uitvoermap waarin u de geregionaliseerde bestanden wilt opslaan.
  • Vink 'Geregionaliseerde bestanden openen na voltooiing' aan en klik op Regionaliseren. Naarmate u verder inzoomt, worden er nu steeds meer punten weergegeven.

GeoTIFF of een andere rasterdataset importeren

 1. Importeer een rasterdataset door Importeren... te selecteren in het menu Bestand. Selecteer de juiste bestandsindeling in het menu Bestandstype onderaan het scherm, selecteer het bestand dat u wilt importeren en klik op Openen. In dit voorbeeld kiest u _GeoTIFF (.tif)_ als bestandstype. Selecteer het bestand LandCover_SEAsia.tif en klik op Openen*.

  Open een GeoTiff-bestand.

 2. Als de geïmporteerde afbeelding groter is dan de maximaal door de hardware ondersteunde grootte, krijgt u de volgende opties:

  • Klik op Superoverlay maken... om grote afbeeldingen te importeren en deze automatisch te splitsen in tegels en te schalen in overeenstemming met uw zoomniveau.
  • Klik op Schalen om te schalen tot de maximaal ondersteunde grootte.
  • Klik op Bijsnijden om alleen een subset op volledige resolutie van de afbeelding te bekijken.

  Kies voor deze tutorial de optie Schalen om 1 afbeelding met een iets lagere resolutie te importeren.

  De schaal kiezen

 3. Geef de beeldoverlay in het dialoogvenster Nieuwe beeldoverlay een naam en klik vervolgens op OK.

  Geef uw beeldoverlay een naam

 4. Omdat de rasterdataset geografische verwijzingen naar een coördinatenstelsel bevat, wordt deze automatisch op de juiste locatie geplaatst. De GeoTIFF voor landbedekking is geïmporteerd in Google Earth en staat in het deelvenster Plaatsen.

  Bekijk de geïmporteerde overlay op de kaart.

U kunt GIS-gegevens importeren in Google Earth Pro, maar er zijn ook veel andere tools en softwareprogramma's waarmee u GIS-gegevens naar KML-bestanden kunt converteren voor gebruik in Google Earth. GIS-software, zoals QGIS, ESRI ArcGIS en MapInfo, beschikken over tools om GIS-gegevens in KML-indeling te exporteren voor gebruik in Google Earth.

 • QGIS, de gratis en open source GIS-software, beschikt over verschillende aan KML-gerelateerde tools and plug-ins.

 • ESRI ArcGIS bevat tools in de ArcToolbox (Conversion Tools en To KML (Conversietools en Naar KML) om GIS-gegevens in vector- en rastervorm te converteren naar KML.

 • MapInfo Professional beschikt over een MapInfos Professional Google Earth Link Utility (hulpprogramma voor de export van MapInfos naar Google Earth).

 • ogr2gui, een gratis hulpprogramma dat veel indelingen, waaronder vormbestanden, kan converteren naar KML.


Discussie en feedback

Heeft u vragen over deze tutorial? Wilt u ons feedback geven? Ga naar de Help-community van Google Earth om uw feedback met anderen te bespreken.


Volgende stappen