ODK Collect en ODK Aggregate om uw gegevens op te slaan en te beheren

Steeds meer organisaties gebruiken mobiele apparaten om gegevens te verzamelen in het veld. Open Data Kit (ODK) is een pakket met gratis opensourcetools waarmee u gegevens kunt verzamelen via mobiele Android-apparaten en deze naar een online server kunt sturen, zelfs als u op het moment van verzameling geen wifi- of mobiele verbinding heeft. Stroomlijn het proces voor gegevensverzameling met ODK Collect door traditionele formulieren op papier te vervangen door digitale formulieren waarmee tekst, numerieke gegevens, gps-coördinaten, foto's, video's, streepjescodes en audiobestanden naar een online server kunnen worden geüpload.

Open Data Kit is een opensourceproject dat is gemaakt door ontwikkelaars van de afdeling University of Washington's Computer Science and Engineering en leden van Change en is voor iedereen toegankelijk. Ga aan de slag met onze tutorials en ga naar www.opendatakit.org voor meer informatie over ODK. U kunt hier ook recente updates bekijken, meer tutorials vinden en bijdragen aan het project.

Als u ODK Collect gebruikt, heeft u verschillende opties om de verzamelde veldgegevens te sturen:

 • ODK Aggregate: hiermee kunt u enquêteformulieren en reacties hosten op uw eigen cloudserver.

 • Google Drive en Google Spreadsheets: hiermee kunt u ODK Collect toegang geven tot enquêteformulieren in uw Google Drive-account en de gegevens die u via een Android-apparaat heeft verzameld, rechtstreeks naar Google Spreadsheets sturen.

Als u Google Drive en Google Spreadsheets gebruikt, kunt u eenvoudig een mobiel systeem voor gegevensverzameling opzetten. Upload uw ODK-formulieren naar Google Drive zodat ODK Collect ze kan vinden. Verzamel vervolgens offline gegevens op uw mobiele apparaat. Als u weer online bent, stuurt u deze gegevens naar Google Spreadsheets. Als uw formulier foto's bevat, worden deze als verborgen opgeslagen in het Google Foto's-albumarchief en via Google Spreadsheets gelinkt. Dit is een makkelijke, gebruiksvriendelijke manier om uw ODK-gegevens te beheren en op te slaan zonder een server zoals ODK Aggregate te hoeven instellen.

Als u een eenvoudigere, minder technische optie voor uw project zoekt, raadpleegt u onze ODK Collect and Google Drive tutorial.

Inhoud van de tutorial

Vereisten

 • U heeft een Google-account nodig (of create a new Google Account).

 • U heeft een mobiel Android-apparaat met Android OS 1.6 of hoger nodig.

Een formulier maken voor het verzamelen en indienen van gegevens

Er zijn verschillende manieren waarop u formulieren voor ODK kunt maken. U kunt ODK Build gebruiken (een ontwerptool voor formulieren op basis van slepen en neerzetten) of een formulier ontwerpen in een spreadsheet met XLSForm. De meeste ODK-gebruikers ontwerpen hun formulieren in Excel. Als u echter voor het eerst een formulier maakt, is ODK Build misschien eenvoudiger. De ODK Build-methode wordt hieronder besproken. Voor meer informatie over andere methoden raadpleegt u ODK Docs.

 1. Ga naar ODK Build op http://build.opendatakit.org/.

 2. Maak een nieuw account of log in met een bestaand account. Dit account is niet hetzelfde als uw Google-account en u kunt een andere gebruikersnaam en een ander wachtwoord kiezen. Uw formulieren worden voor toekomstig gebruik opgeslagen in dit account.

 3. Voeg vragen aan uw formulier toe door onderaan de pagina te klikken op het type vraag dat u wilt toevoegen (locatie, tekst enzovoort).

  Screenshot of ODK form

  Elke vraag heeft diverse algemene en unieke eigenschappen. Hieronder vindt u een uitleg van de algemene eigenschappen. U hoeft niet elke vraag afzonderlijk op te slaan, maar sla het formulier wel op als u klaar bent.

 4. Geef een tekstvraag op (zoals 'Wat is uw naam?') in het gedeelte 'Caption Text' (Titeltekst).

  Vul de eigenschappen van de tekstvraag in aan de rechterkant. Optioneel: U kunt een minimum en/of maximum tekenlimiet instellen voor het tekstveld.

 5. Voeg in het gedeelte 'Caption Text' (Titeltekst) een numeriek veld toe zodat gebruikers een getal in het formulier kunnen invullen, bijvoorbeeld voor 'Wat is uw leeftijd?'.

  In het gedeelte met eigenschappen kunt u kiezen of u het getal als geheel getal ('Integer') of als decimaal getal ('Decimal') wilt laten opgeven. Zorg ervoor dat de formuliergebruikers een datum ('Date') kunnen specificeren. De telefoon registreert automatisch de huidige datum en de gebruiker kan de datum opgeven of de datum in uw formulier aanpassen.

 6. Als de gebruikers van uw formulier een mobiel apparaat hebben dat is voorzien van een gps-chipset, kunt u het item 'Location' (Locatie) in uw formulier opnemen. De gebruiker wordt dan gevraagd om de gps-locatie te registreren. De gebruiker kan de door de telefoon geschatte locatie bekijken terwijl de gps-functionaliteit naar satellietposities zoekt.

 7. Sta gebruikers van uw formulier toe mediabestanden aan hun formulierinzendingen toe te voegen. U kunt uit 'Image' (Afbeelding), 'Audio' of 'Video' kiezen als media-indeling. Het formulier schakelt over naar de cameramodus van het apparaat, de stemregistratiemodus of de videocameramodus. De mediabestanden worden opgeslagen voor de betreffende formulierinzending. In dit voorbeeld typt u 'Maak een foto' in het gedeelte 'Caption Text' (Titeltekst) en selecteert u in het dropdownmenu 'Image' (Afbeelding) als het type media dat u gebruikt. Tip: Als u weet dat u een trage internetverbinding zult hebben op het moment dat u uw formulierinzendingen wilt uploaden en u foto's aan uw formulieren wilt toevoegen, kunt u op sommige apparaten het standaard afbeeldingsformaat verkleinen zodat de bestandsgrootte kleiner is als u de definitieve gegevens via internet wilt sturen.

 8. Gebruik het vraagtype 'Choose One' (Kies één optie) als u de gebruiker één van meerdere opties wilt laten selecteren. U kunt specificeren welke opties u wilt weergeven door op 'Add Option' (Optie toevoegen) te klikken. Zorg ervoor dat u een onderliggende waarde aan uw opties toevoegt. Dit is vereist voor elke optie. Gebruik kleine letters en underscores (_) in plaats van spaties.

 9. Gebruik het vraagtype 'Choose multiple' (Kies meerdere opties) voor vragen waarbij meerdere antwoorden mogelijk zijn. Net als bij 'Choose One' (Maak één keuze) moet u ervoor zorgen dat u een onderliggende waarde aan elke optie toevoegt en kleine letters en underscores gebruikt voor de onderliggende waardevelden.

  Algemene kenmerken in formuliervragen

  Data name (Gegevensnaam, vereist): Dit is de naam van de variabele die is opgeslagen in het XML-bestand van uw formulier. Gebruik kleine letters en underscores (_) in plaats van spaties.

  Caption Text (Titeltekst, vereist): Geef uw vraag op zoals u deze aan de gebruiker wilt laten zien.

  Hint (Tip): Geef een tip of Help-tekst voor de vraag op. Opmerking: Als u uw formulier lokaliseert, moet u hier zowel Engelse als gelokaliseerde tekst opgeven. Als u geen Engelse tekst als de standaardtekst wilt opgeven, moet u de formulieren als XML-bestanden maken in een teksteditor. Bekijk de tip aan het eind van deze tutorial voor meer informatie over hoe u formulieren kunt lokaliseren.

  Default value (Standaardwaarde): Dit is de standaardinformatie die de gebruiker te zien krijgt. Als u bijvoorbeeld informatie verzamelt over een groep kinderen en u weet dat de meerderheid van de kinderen 12 jaar oud is, kunt u '12' als een standaardwaarde opgeven.

  Read-only (Alleen lezen): Als u niet wilt dat de gebruiker informatie kan opgeven voor deze vraag, vinkt u dit selectievakje aan.

  Required (Vereist): Gebruikers kunnen een formulier niet opslaan als voltooid tenzij ze informatie hebben opgegeven voor alle vragen die zijn aangemerkt als 'Required' (Vereist).

  Screenshot of form properties

 10. Als u tevreden bent over het formulier, slaat u het op in uw ODK Build-account. Ga naar 'File' > 'Save Form As' (Bestand > Formulier opslaan als). Als u weer inlogt op uw account, kunt u 'File' > 'Open' (Bestand > Openen) selecteren om het formulier te openen.

 11. Als u het formulier wilt downloaden op uw computer, selecteert u 'File' > 'Export as XML' (Bestand > Exporteren als XML). Er wordt XML-code weergegeven. Klik op de knop 'Download' (Downloaden) om het bestand als XML-bestand op te slaan op uw computer. Dit is de indeling die u bij de volgende stap gaat importeren op uw mobiele apparaat.

Ga naar de ODK-website voor meer informatie over ODK Build.


Uw instantie van ODK Aggregate instellen

Nu moet u uw eigen instantie van ODK Aggregate instellen, zodat u enquêteformulieren kunt hosten die uw gegevensverzamelaars kunnen downloaden op hun Android-apparaten. ODK Aggregate wordt ook gebruikt om uw verzamelde enquêtegegevens op te slaan, te beheren, te visualiseren, te publiceren en te exporteren.

ODK Aggregate is een opensource-Java-app die kan worden gehost op cloudproviders als Google Cloud. Ga naar ODK Docs voor meer informatie over uw opties voor een cloudprovider en gedetailleerde instructies om ODK Aggregate te installeren.


Uw formulier implementeren

Als u uw instantie van ODK Aggregate heeft ingesteld, kunt u formulieren uploaden. Dit is de laatste stap voordat u kunt beginnen met het verzamelen van veldgegevens. Als u een formulier heeft geüpload, kunnen alle gebruikers met een Google-account die de domeinnaam van uw AppEngine-instantie kennen, uw formulier en de inzendingen bekijken, en uw formulier downloaden op hun mobiele apparaat om inzendingen naar uw formulier te uploaden. (U kunt toegangsvoorkeuren opgeven in de instellingen voor AppEngine.)

 1. Klik bovenaan de pagina op het tabblad 'Form Management' (Formulierbeheer).

 2. Klik op de knop '+Add New Form' (+Nieuw formulier toevoegen).

 3. U wordt gevraagd het formulier dat u wilt uploaden op uw computer te selecteren. Selecteer het XML-formulier dat u naar uw ODK Aggregate-instantie wilt uploaden. Als er mediabestanden aan uw formulier zijn gekoppeld, zoals afbeeldingen in de vragen van het formulier, kunt u hier ook de mediabestanden uploaden waarnaar uw formulier verwijst in het XML-bestand.

  Screenshot of the "Xform Upload" modal

 4. Klik op 'Upload' (Uploaden). Als uw XML-formulier de juiste indeling heeft, wordt het geüpload en weergegeven op de pagina 'List of Forms' (Lijst van formulieren).


ODK Collect installeren en configureren

 1. Ga naar de Google Play Store en zoek naar ODK Collect. Als u ODK Collect al heeft geïnstalleerd, updatet u ODK Collect zodat u over de nieuwste versie beschikt.

 2. Open de ODK Collect-app.

 3. Klik op het menu (drie stippen rechtsboven).

 4. Klik op 'General Settings' (Algemene instellingen).

 5. Klik op 'Server'.

 6. Klik bij 'Server Settings' (Serverinstellingen) op 'Type' om het bestemmingspad voor uw ODK Collect-gegevens te wijzigen.

 7. Selecteer 'ODK Aggregate'.

 8. Klik vervolgens op 'URL' en geef de URL van uw ODK Aggregate-server op.

 9. Klik op de terugknop om terug te keren naar het hoofdmenu.


Gegevens verzamelen via ODK Collect

 1. Klik op 'Get Blank Form' (Leeg formulier toevoegen).

 2. Zoek het formulier dat u zojuist heeft toegevoegd door de formuliernaam op te geven in het zoekvak. Vink het selectievakje aan de rechterkant aan en klik op 'Download Selected' (Selectie downloaden). Er wordt een venster weergegeven met daarin het bericht 'Success' (Geslaagd) als het formulier is gedownload. Download het voorbeeldformulier dat u zojuist heeft gemaakt.

 3. Klik in het hoofdmenu van ODK Collect op 'Fill Blank Form' (Leeg formulier invullen) en vul uw gegevens in. Als u klaar bent, klikt u op 'Send Finalized Form' (Voltooid formulier verzenden). Uw inzending wordt vervolgens naar uw ODK Aggregate-instantie verzonden.


Uw gegevens bekijken

 1. Klik in uw instantie van ODK Aggregate op het tabblad 'Submissions' (Inzendingen) en selecteer in het dropdownmenu het formulier 'Sample' (Voorbeeld) of een ander formulier waarvan u de inzendingen wilt bekijken. Klik op de knop 'View Submissions' (Inzendingen weergeven) naast het formulier 'Sample' (Voorbeeld).

  Screenshot of submissions list

 2. U krijgt alle inzendingen te zien die u heeft gemaakt en die anderen naar uw instantie van ODK Aggregate hebben gestuurd. Voor inzendingen met foto's wordt een link aan de rechterkant van de rij weergegeven waarmee u elke afzonderlijke foto-inzending kunt bekijken.


Uw gegevens bekijken in Google Earth

U kunt uw gegevens ook bekijken in Google Earth.

 1. Klik op de pagina 'List of Forms' (Lijst van formulieren) van uw instantie van ODK Aggregate op 'Create KML file' (KML-bestand maken).

 2. Er worden verschillende opties weergegeven. Selecteer bij 'Field to Map' (Veld dat in kaart wordt gebracht) het veld dat overeenkomt met de vraag over de gps-locatie van uw formulier. Selecteer bij 'Title Field' (Titelveld) het veld dat u bovenaan uw pop-upballonnen in Google Earth wilt weergeven. Selecteer bij 'Picture Field to Display' (Weer te geven afbeeldingsveld) het veld dat overeenkomt met uw foto. Klik vervolgens op 'Submit' (Verzenden). Uw KML-bestand voor Google Earth wordt gedownload.

  Screenshot highlighting the Export button and the Export type

 3. Als het bestand is gedownload, dubbelklikt u op het bestand om het te openen in Google Earth. Er worden plaatsmarkeringen weergegeven voor alle gegevensinzendingen. Als u op een plaatsmarkering klikt om de pop-upballon te openen, wordt een tabel weergegeven met de gegevenswaarden voor die inzending.

  Als u het formulier Sample.xml gebruikt, worden de pop-upballonnen als volgt weergegeven:

  Screenshot of the expanded placemark balloon displaying a table containing data values

Tip: Als u uw gegevens in Google Earth heeft geïmporteerd, kunt u extra punten, lijnen en polygonen toevoegen om een verhaal te vertellen over de resultaten van uw verzameling van veldgegevens. Lees hier hoe je Google Earth kunt annoteren.

Als er historisch beeldmateriaal beschikbaar is voor het gebied waarin u werkt, kunt u de wijzigingen in de loop van de tijd bekijken. Learn more about historical imagery in Google Earth.

U kunt Google Earth ook gebruiken om een tour met gesproken commentaar op te nemen waarin u het verhaal vertelt over de regio waarvoor u gegevens verzamelt, het doel en de redenen waarom u gegevens verzamelt, en de omstandigheden ter plaatse. Learn more about creating narrated tours in Google Earth.


Discussie en feedback

Heeft u vragen over deze tutorial? Wilt u ons feedback geven? Ga naar de Help-community van Google Earth om uw feedback met anderen te bespreken.


Volgende stappen