Netwerklinks effectief gebruiken

Met netwerklinks kunt u complexere en dynamischere verhalen vertellen met KML-bestanden. U kunt bijvoorbeeld de content updaten of wijzigen op basis van wat de gebruiker doet. Meer informatie over hoe u netwerklinks opgeeft, vindt u in de KML-referentiegids.

In deze tutorial wordt uitgelegd waarom u met netwerklinks een overtuigender verhaal kunt vertellen.

Inhoud van de tutorial

Vereisten

  • In april 2017 is Google Earth op internet gereleased, zodat u Earth ook in een browser kunt gebruiken. Voor deze tutorial moet u echter de desktopversie van Google Earth op uw computer installeren. U kunt de nieuwste versie here downloaden. (Dit kost u niets.)

Een KML-bestand als bookmark gebruiken

Een KML-bestand met een netwerklink fungeert doorgaans als een soort toegangspunt naar de content op uw server. Gebruikers downloaden uw KML-bestand slechts één keer, maar ze krijgen altijd de meest actuele content te zien. Ook als u de content updatet nadat ze het KML-bestand hebben gedownload.

Veel contenteigenaren kiezen ervoor gebruikers een KML-bestand te laten downloaden dat alleen een netwerklink bevat. Een KML-bestand is in enkele opzichten vergelijkbaar met een bookmark in een webbrowser. Het biedt gebruikers snel toegang tot de gewenste content, terwijl de contenteigenaar deze op elk gewenst moment kan updaten. Een bijkomend voordeel is dat het aanvankelijke KML-bestand altijd klein is en snel kan worden gedownload.


Grote datasets laden

Samen met regio's bieden netwerklinks een krachtig mechanisme dat ervoor zorgt dat kleine delen van grote multimediabestanden alleen worden gedownload wanneer dat echt noodzakelijk is. Meer informatie over deze techniek vindt u in de documentatie over regio's in de sectie "Smart" Loading of Region-Based Network Links.


Voorbeeld: 3D-modellen

Met 3D-modellen schept u een realistischer beeld van de structuren en objecten in KML-bestanden. Wanneer u ze allemaal in één KMZ-bestand plaatst, worden de bestanden wel vrij groot. Dit kan resulteren in langzame downloads.

U kunt dit onder andere oplossen door links naar 3D-modellen in de ballonnen van uw plaatsmarkeringen op te nemen. Hiervoor moeten de gebruikers wel de plaatsmarkeringen openen en op de links klikken. Het is mogelijk dat u de modellen alleen maar in hun georuimtelijke context wilt weergeven wanneer de gebruiker rondvliegt.

Een netwerklink met de waarde onRegion voor viewRefreshMode is de beste oplossing, omdat gebruikers modellen dan on-demand downloaden op basis van waar in Google Earth ze rondvliegen.


Voorbeeld: superoverlays

Een soortgelijke uitdaging doet zich voor met heel grote afbeeldingen. Als u grote beeldoverlays wilt toevoegen aan uw kaart, kunt u ook de op regio's gebaseerde netwerklink gebruiken. Wanneer de gebruiker is uitgezoomd, kunt u afbeeldingen met een lagere resolutie weergeven. Zodra de gebruiker inzoomt op een bepaalde regio, kunt u voor de desbetreffende regio afbeeldingen met een hogere resolutie tonen. Door gebruik te maken van netwerklinks kunt u de verschillende beelden weergeven op het moment dat het nodig is.

Meer informatie over deze techniek vindt u in de documentatie over regio's in de sectie Super-Overlays.


Realtime gegevens gebruiken

Nadat een gebruiker uw KML-bestand heeft gedownload, wilt u de content mogelijk updaten omdat deze is gewijzigd. Dit kan zelfs het geval zijn als de gebruiker de betreffende regio niet bezoekt. U geeft bijvoorbeeld realtime gegevens van sensoren weer of u houdt de uitslagen bij op de avond van de verkiezingen.

Met netwerklinks kunt u content updaten op basis van de verstreken tijd. Wanneer u refreshMode en refreshInterval of expires gebruikt, kunt u ervoor kiezen om content na een paar seconden te vernieuwen of wanneer de deadline verstrijkt.

Wat kunt u met vernieuwen doen? U kunt eenvoudigweg het hele bestand achter de oorspronkelijke netwerklink opnieuw laden. U kunt ook alleen die onderdelen van het KML-bestand updaten die zijn gewijzigd. Bovendien kunt ervoor kiezen plaatsmarkeringen voor de sensoren alleen te updaten als er nieuwe gegevens beschikbaar zijn, of alleen die districten te wijzigen waarvoor er nieuwe stemmen zijn geteld.


Discussie en feedback

Heeft u vragen over deze tutorial? Wilt u ons feedback geven? Ga naar de Help-community van Google Earth om uw feedback met anderen te bespreken.


Volgende stappen