Gegevens visualiseren op een aangepaste kaart met Google My Maps

Inhoud van de tutorial

Vereisten

 • Geen programmeervaardigheden nodig.
 • U heeft een Google-account nodig om in te loggen bij Google My Maps. Heeft u nog geen account? Meld u hier aan.

Aan de slag

In deze oefening leert u hoe u gegevens importeert, de stijl van een kaart aanpast en een kaart deelt. We gebruiken datasets van The MAPA Project en Shark Spotters, met de locaties van Shark Spotters langs de kustlijn van de Valsbaai in Zuid-Afrika. Shark Spotters, ofwel haaienspotters, zijn getrainde waarnemers die in de gaten houden of er haaien in het water zwemmen. Daarnaast gebruiken we alle gemelde waarnemingen van witte haaien tussen 8 september 2012 en 22 februari 2013. Uw voltooide kaart ziet eruit als dit voorbeeld.

 1. Download de twee onderstaande bestanden en sla ze vervolgens op uw computer op. Deze twee bestanden gebruikt u tijdens deze tutorial als voorbeelddataset.

  • sharksightings.csv: dit bestand bevat gemelde waarnemingen van witte haaien tussen 8 september 2012 en 22 februari 2013, inclusief strand, datum, tijd en locatie.
  • sharkspotter-beaches.csv: dit bestand bevat de strandlocaties waar de haaienspotters zich bevinden, ongeacht of dit een permanente of tijdelijke locatie is en inclusief een korte beschrijving.


Gegevens importeren

 1. Log in op uw Google-account.

 2. Ga naar Google My Maps: https://www.google.com/mymaps.

 3. Selecteer in het welkomstvenster de optie Nieuwe kaart maken:

  Image

 4. Klik op de tekst Naamloze kaart om de titel en de beschrijving van de kaart te bewerken. Hieronder vindt u een tekstfragment dat u kunt kopiëren en in het vak Titel kaart kunt plakken:

  Locaties en waarnemingen van haaienspotters

 5. Kopieer vervolgens de onderstaande tekst in het vak Beschrijving:

  Deze kaart bevat de locatie van haaienspotters langs de kustlijn van de Valsbaai in Zuid-Afrika, evenals gemelde waarnemingen van witte haaien tussen 8 september 2012 en 22 februari 2013. Haaienspotters bevinden zich op strategische posities langs het Kaapse Schiereiland. Een spotter met gepolariseerde zonnebril en verrekijker bevindt zich op de berg. Deze spotter heeft een radioverbinding met een andere spotter op het strand. Als een haai wordt waargenomen in de buurt van het strand, activeert de spotter een sirene. Ook wordt een vlag met een specifieke kleurcode gehesen en aan zwemmers gevraagd het water te verlaten.

 6. Selecteer in het menu de optie Importeren:

  Kaart importeren

 7. Selecteer sharksightings.csv op uw computer. Dit is de eerste laag die u gaat uploaden.

  Tip: U kunt ook een xlsx-bestand of een Google-spreadsheet importeren. U kunt een tabel uploaden met maximaal 2000 rijen. Meer informatie over de ondersteunde gegevensindelingen en de beperkingen vindt u hier.

 8. Nadat u de gegevens heeft geüpload, wordt u gevraagd de kolom(men) met locatiegegevens te selecteren, zodat uw gegevens correct op de kaart worden geplaatst (bijvoorbeeld kolommen met de breedtegraad en de lengtegraad). Voor dit voorbeeld selecteert u de kolommen Lat en _ Long_. Klik vervolgens op Doorgaan. Plaats de muisaanwijzer op de vraagtekens om voorbeeldgegevens voor de desbetreffende kolom weer te geven.

  Tip: Als u geen informatie over de breedtegraad en de lengtegraad heeft, kunt u in plaats hiervan adressen in de kolommen gebruiken.

  Kolom 'Locatie selecteren'

 9. Kies nu de kolom met de titels voor de markeringen. Voor dit voorbeeld selecteert u de kolom Date en klikt u op Voltooien:

  Kolom 'Label selecteren'

 10. De gegevens worden nu als een laag weergegeven in het menu en de punten zijn getekend op de kaart. Als u de naam van deze laag wilt wijzigen in het menu, selecteert u de tekst van de laagnaam (standaard wordt de bestandsnaam gebruikt). Voor dit voorbeeld wijzigt u de laagnaam in Waarnemingen: 8-9-2012 tot 22-2-2013.

  Image

 11. Nu gaat u de tweede gegevenslaag uploaden. Klik op Laag toevoegen.

  Herhaal stap 6 t/m 9 voor het bestand sharkspotter-beaches.csv op uw computer. Selecteer de kolommen Lat en Long voor de locatiekolom en selecteer de kolom Beach Name voor de titels van de markeringen.

 12. Beide lagen zijn nu zichtbaar in het menu en op de kaart. Selecteer de tekst van de laagnaam en wijzig de naam in Stranden met haaienspotters.

  Image

Hierna leert u hoe u de punten op uw kaart opmaakt.


Een kaart opmaken

De punten op uw kaart aanpassen

U gaat eerst de laag Waarnemingen aanpassen door de blauwe speld, die standaard wordt weergegeven, te wijzigen in een icoon van een haaienvin.

 1. Ga in het menu naar de kaartlaag Waarnemingen.

 2. Plaats de cursor op de tekst Alle items (69). Aan de rechterkant ziet u nu een verfpoticoon. Selecteer dit icoon.

 3. Vervolgens ziet u een menu met icoonopties, zoals vormen en kleuren.

 4. Selecteer Meer pictogrammen om meer icoonvormen weer te geven waaruit u kunt kiezen.

  Image

 5. Selecteer onder Dieren het icoon van de haaienvin Image. De blauwe spelden op de kaart zijn nu vervangen door haaienvinnen als plaatsmarkeringen.

  Image

Pas vervolgens de punten in de gegevenslaag Stranden met haaienspotters aan. U gaat de punten indelen in twee categorieën: stranden met permanente haaienspotters en stranden met tijdelijke haaienspotters. Deze informatie is al aan elke locatie in het csv-bestand gekoppeld. Maak hiervoor gebruik van twee verschillende kaarticonen.

 1. Klik in het menu op de laag Stranden met haaienspotters en selecteer Individuele stijlen.

 2. Kies in het dropdownmenu 'Plaatsen sorteren op' onder Stijl voor gegevenskolom: de optie Type. Selecteer vervolgens Categorieën.

 3. Plaats de cursor op de tekst Permanent Beach en selecteer het grijze verfpoticoon.

  Selecteer onder 'Meer pictogrammen' het icoon van een persoon Image. U ziet de iconen nu op de kaart.

  Image

 4. Plaats de cursor op de tekst Temporary Beach en selecteer het grijze verfpoticoon. Selecteer onder Sport en recreatie het icoon van een wandelaar Image. U ziet deze iconen nu op de kaart:

  Image

Tip: U kunt uw eigen iconen maken en aan de kaart toevoegen. Meer informatie hierover vindt u in het Helpcentrum.

De stijl van de basiskaart wijzigen

 1. Ga in het kaartmenu naar de laag Basiskaart.

 2. Selecteer de pijl-omlaag om een menu met stijlen voor de basiskaart te openen.

 3. Selecteer een miniatuur om de stijl voor de basiskaart te wijzigen. Voor dit voorbeeld selecteert u linksonder de miniatuur Licht grondgebied.

  Image

 4. Klik op de kaart om het menu voor de basiskaart samen te vouwen.


Kaartgegevens bewerken

Als u een kaart maakt, kunt u altijd eenvoudig wijzigingen aanbrengen in de kaartgegevens. Bijvoorbeeld wanneer u een typefout ziet of extra informatie wilt toevoegen voor uw informatievensters. Hieronder leert u hoe u de kaartgegevens bewerkt.

U heeft in de laag 'Stranden met haaienspotters' een typefout gezien in de gegevens voor Muizenberg. Het woord 'Shark Spotters' is foutief gespeld als 'Shakspotters'.

<img src="https://lh3.googleusercontent.com/881sBoLApFN9W385waHrajsz8GnEq2HstR3efDBIzY0fgnet6mB0mb8-3HX-4R0X1clUwDYFVX0y1x2hEiFlmRcOJNTFui6FFmkLnQ=s0" style="max-width: 460px">

De gegevens bewerken:

 1. Klik in het infovenster op het potloodicoon {pencil_icon}. U kunt de gegevens nu rechtstreeks in het infovenster bewerken.

 2. U kunt de gegevens ook wijzigen in de weergave met de gegevenstabel. Klik in de laag Stranden met haaienspotters op het menu met de 3 stippen. Selecteer Gegevenstabel openen om de weergave met de gegevenstabel te openen:

  Image

 3. Klik op een veld in de tabelweergave om de gegevens in het desbetreffende veld te wijzigen:

  Image

De tabel en infovensters voor de kaart worden gesynchroniseerd, zodat de gemaakte wijzigingen op beide plaatsen consistent worden toegepast. U kunt ook rijen aan de tabel toevoegen als u extra informatie wilt weergeven, of een bestaande rij verwijderen.

Tip: Als u de gegevens in een locatiekolom wijzigt, wordt automatisch geprobeerd om de locatie op de kaart opnieuw te bepalen.


Labels maken voor gegevens

Met de functie 'Labels' kunt u labels of titels weergeven naast de elementen op uw kaart. Het label van een element wordt opgehaald uit een kolom met gegevens die u opgeeft.

 1. Klik in de laag Stranden met haaienspotters op Opgemaakt door Type:

 2. Klik in het dropdownmenu Labels instellen op Beach Name:

 3. Aan de punten in de laag Stranden met haaienspotters is nu een label met de desbetreffende strandnaam toegevoegd:

  Image


Een kaart delen en insluiten

U heeft de keuze uit tal van opties wanneer u een kaart wilt delen met anderen. Alle kaarten zijn standaard privé. Alleen u als maker van de kaart kunt deze weergeven of bewerken. Hieronder leert u hoe u een kaart openbaar maakt en insluit in uw website. U komt ook te weten hoe u samen met collega's kunt werken aan een kaart.

 1. Klik in het kaartmenu op de knop Delen.
 2. Selecteer onder 'Wie heeft toegang' de optie Wijzigen om de beschikbare opties weer te geven. U kunt kiezen voor 'Specifieke mensen' (ofwel de kaart privé houden), 'Iedereen met de link' of Openbaar op internet.

  Kaart delen

  Als u ervoor kiest om de kaart openbaar te maken op internet, kunt u de instellingen voor delen verder verfijnen, zodat de kaart alleen kan worden weergegeven of kan worden bewerkt.

  Kaart delen

  Tip: Wilt u een kaart delen met iemand die geen Google-account heeft? Kopieer de URL van de kaart en wijzig het woord 'edit' in de URL door 'view', voordat u de URL deelt. Inloggen is dan niet nodig.

Samenwerken met collega's:

 1. Klik in het kaartmenu op de knop Delen.
 2. Typ onder 'Mensen uitnodigen' onderaan het menu de e-mailadressen waarmee u de kaart wilt delen of kies uit uw contactpersonen. U kunt aangeven of de door u uitgenodigde mensen de kaart kunnen bewerken of alleen mogen bekijken.

  Bijdragers toevoegen

Tip: U kunt snel meerdere bijdragers toevoegen aan een kaart door deze te delen met een Google Groep. Elk lid van de groep krijgt toegang tot de kaart. Als u later nieuwe mensen toevoegt aan de groep, hebben zij ook toegang.

Een kaart insluiten:

 1. Zorg eerst dat uw kaart openbaar toegankelijk is op internet (knop Delen > Wie heeft toegang > Wijzigen > Openbaar op internet > Opslaan).
 2. Ga terug naar de kaart en selecteer naast de knop Delen het menu met de 3 stippen.
 3. Selecteer Insluiten op mijn site.
 4. Kopieer de HTML-code en plak deze in de broncode van uw website. U kunt de hoogte en de breedte van de kaart aanpassen.

Tip: U kunt een standaardweergave voor de kaart instellen. Hiermee heeft u meer controle over welk deel van de kaart wordt weergegeven wanneer iemand uw kaart voor het eerst opent. Positioneer de kaart in uw browser om deze functie in te stellen. Klik vervolgens naast de knop Delen op het menu met de 3 stippen en selecteer Standaardweergave instellen.

Goed gedaan. U heeft geleerd hoe u gegevens importeert, stijlen aanpast en een kaart deelt met Google My Maps.


Meer met Google My Maps

Gegevens doorzoeken en filteren

Klik in de laag Waarnemingen op het menu met de 3 stippen en selecteer Gegevenstabel openen:

Gebruik het zoekvak om de gegevens te doorzoeken en te filteren:

Gegevenstabel doorzoeken

Punten, lijnen, polygonen en routebeschrijvingen toevoegen aan een kaart

Gebruik de tekentools om handmatig punten, lijnen en polygonen te tekenen. Klik op het handicoon om te stoppen met tekenen. U kunt ook beschrijvingen voor de auto, fiets of voetgangers in de kaart opslaan. Gebruik het liniaalicoon om afstanden en gebieden te meten.

Handmatig tekenen

My Maps op mobiele apparaten gebruiken

U heeft veel mogelijkheden om kaarten in My Maps onderweg te openen en te bewerken: u kunt kaarten in de My Maps-app bekijken en bewerken, kaarten in uw mobiele browser bekijken en bewerken of kaarten bekijken in Google Maps voor mobiel.

Handmatig tekenen


Discussie en feedback

Heeft u vragen over deze tutorial? Wilt u ons feedback geven? Ga naar de Help-community van Google Earth om uw feedback met anderen te bespreken.


Volgende stappen