Fundación Todo Mejora

Todo Mejora streeft ernaar het welzijn van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) jongeren te garanderen via programma's ter voorkoming van zelfdoding en homofobisch pestgedrag.

Omvang van de werkzaamheden

Small

Sector

Maatschappelijk werk

Doelen

Efficiënter samenwerken

Contact leggen met supporters

Product

Google Workspace for Nonprofits

Google Ad Grants

Non-profitprogramma van YouTube

Website

https://www.todomejora.org

Uitdaging

Chili heeft een van de hoogste zelfmoordcijfers onder tieners en kent het meeste schoolgeweld in Latijns-Amerika. Het land heeft ook de op een na grootste toename van zelfmoord van alle landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)1. Landelijke gegevens tonen aan dat als er binnen vier jaar niets gebeurt, er dagelijks bijna één jongere zijn leven zal beëindigen2. Onderzoeken door UNICEF, de ministeries van Sociale Ontwikkeling en Onderwijs, en Todo Mejora wijzen er consequent op dat geweld gebaseerd op seksuele oriëntatie en genderidentiteit en -uitdrukking tijdens de puberteit thuis, op school en in de samenleving alomtegenwoordig is3. In veel gevallen is het schoolpersoneel ervan op de hoogte dat er LHBT-fobische opmerkingen worden gemaakt, maar zelfs wanneer ouders hierover worden geïnformeerd, wordt door de ouders of het schoolbestuur zelden of nooit actie ondernomen4. Todo Mejora streeft naar een omgeving waarin kinderen en jongeren die worden blootgesteld aan discriminatie, afwijzing door familie en homofobisch pestgedrag zich onvoorwaardelijk gewaardeerd en gesteund voelen.

Todo Mejora richtte zich op technologie om zijn processen radicaal te veranderen en zo deze veilige omgeving te kunnen scheppen. Het team was zich ervan bewust dat het een centrale informatiehub moest maken om een geheugen voor de organisatie aan te leggen en zijn geschiedenis te bewaren (documenten, foto's, video's, contacten, enzovoort). Hiervoor was meer nodig dan alleen een gewone archiefkast: Todo Mejora wilde de samenwerking verbeteren en daardoor efficiënter en productiever te werk gaan.

Net als veel andere non-profitorganisaties wilde Todo Mejora zich ook richten op nieuwe manieren om zijn doelgroep te bereiken, namelijk LHBT-kinderen en -jongeren die informatie en hulp zoeken. Daarbij hoopte de organisatie ook de merkbekendheid bij de Chileense bevolking te vergroten. Het bereiken van een breder publiek was vooral belangrijk voor het aantrekken van meer donateurs en vrijwilligers, vooral via digitale media.

Verhaal

Todo Mejora besloot Google Ad Grants te gebruiken om zo de kans om LHBT-jongeren te bereiken te vergroten. De organisatie wilde met de advertentie een boodschap van hoop en steun afgeven, maar ook extra hulpbronnen beschikbaar stellen. Als een radeloze gebruiker bijvoorbeeld 'zelfmoordgedachten' googelt, krijgt hij of zij een advertentie voor Todo Mejora te zien met een kalmerende boodschap en een alternatief voor zelfdoding. De organisatie analyseerde ook zoektermen als: 'Ik wil zelfmoord plegen, 'Wie moet ik bellen als ik mezelf wil doden?', 'Waar moet ik met mijn dochter naartoe die heeft geprobeerd zelfmoord te plegen?', 'Help me, ik wil dood'. Dit was een emotioneel proces, waarbij het team ontdekte hoe belangrijk het was om in contact te komen met gebruikers die mogelijk op zoek zijn naar steun tijdens een moeilijke periode.

Todo Mejora koos bij de uitvoering van de activiteiten voor Google Workspace en gebruikt de opslagcapaciteit van 30 GB per gebruiker en onbeperkte gebruikersaccounts om het team bij elkaar te brengen. Ze voeren nu alle dagelijkse werkzaamheden uit in Gmail, Google Drive en Google Agenda.

Todo Mejora zag in hoe belangrijk visuele boodschappen zijn voor jongeren en wendde zich tot YouTube om persoonlijke getuigenissen te delen die de LHBT-jeugdgemeenschap in Chili zouden inspireren. Het team gebruikt overlays met een call-to-action in zijn video's om de missie te promoten en belangrijke doelen te realiseren, zoals de ontvangst van donaties.

"Wat ons het meest verbaasde, was dat het werkte! Het was interessant om te zien wat mensen op Google.com opzoeken, bijvoorbeeld: 'Ik wil zelfmoord plegen', 'Wie moet ik bellen als ik mezelf wil doden?', 'Waar moet ik naartoe met mijn dochter die heeft geprobeerd om zelfmoord te plegen?', 'help me, ik wil dood'. Dit was zeer onthullend en pijnlijk, maar het heeft ons ertoe gezet om ons werk met nog meer overtuiging voort te zetten en advertenties te maken met Google Ad Grants waarmee we steun bieden aan mensen in nood."

Julio C. Dantas, oprichter van Todo Mejora

Impact

Op een dag nam een 19-jarig meisje via een van de ondersteuningskanalen contact op met Todo Mejora en zei: "Ik was depressief en googelde hoe ik zelfmoord kon plegen. In mijn zoekresultaten kreeg ik jullie stichting, 'Todo Mejora' (wat betekent 'Het wordt beter), te zien. Ik kreeg er een glimlach van en het gaf me een reden om door te gaan." Met een eenvoudige Google-zoekopdracht had ze een andere optie kunnen kiezen. Maar in plaats daarvan vond ze hulp en kwam ze via een ondersteuningskanaal in contact met onze specialisten. Die dag hebben we een leven gered, met de hulp van Google Ad Grants!

Deze hoopvolle boodschappen helpen LHBT-jongeren om moeilijke situaties te overwinnen en positiever naar de toekomst te kijken. Sinds de samenwerking met Google voor Non-profitorganisaties heeft Todo Mejora de impact ook duidelijk teruggezien in de cijfers. Het team zag een toename van 20% in het verkeer afkomstig van Google Zoeken tussen 2015 en 2016. In 2015 was 55% van het websiteverkeer afkomstig van social media, vergeleken met 28,6% van Google Zoeken. In 2016 was dit omgekeerd en werd 33,12% van de bezoekers doorgestuurd vanaf social media en 49,59% via zoekopdrachten.

Dit toegenomen verkeer via Ad Grants heeft ertoe geleid dat Todo Mejora zijn ondersteuningskanalen heeft uitgebreid. Dit jaar breidde de non-profitorganisatie de telefonische ondersteuning via de zelfmoordhotline uit van 2 tot 7 uur per week en streeft voor volgend jaar naar 30 uur per week.

Nu voert Todo Mejora 100% van de dagelijkse werkzaamheden uit met Google Workspace for Nonprofits. Al het werk wordt opgeslagen op Google Drive en het team heeft vastgesteld dat de organisatie daarnaast geen andere opslagservices of -producten nodig heeft. Hierdoor kunnen alle documenten binnen het team eenvoudig worden onderhouden en geopend. Dit is voor het team cruciaal gebleken om de inhoud en reikwijdte van de werkzaamheden te vergroten.

Todo Mejora heeft de tools van Google voor Non-profitorganisaties gebruikt om de organisatie uit te breiden en te versterken, om zich te kunnen richten op het redden van levens van LHBT-jongeren in Latijns-Amerika.

1OECD (2016). Low Performing Students: Why They Fall Behind and How To Help Them Succeed (Leerlingen met slechte prestaties: waarom ze achteropraken en hoe ze kunnen worden geholpen). PISA. OECD Publishing. Parijs
2 Ministerio de Salud de Chile (2013). Situación Actual del Suicidio Adolescente en Chile, con perspectiva de Género (Huidige situatie van zelfdoding onder jongeren in Chili, vanuit het genderperspectief). Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes. Chili.
3 Fundación Todo Mejora (2016). Encuesta Nacional de Clima Escolar. Experiencias de Violencia e inseguridad Escolar de Estudiantes Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Landelijke enquête over het schoolklimaat. Ervaringen met geweld en onzekerheid op school van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender leerlingen). Fundación Todo Mejora. Chili.
4Berger, Christian (2015). Bullying homofóbico en Chile: Investigación y Acción (Homofobisch pestgedrag in Chili: onderzoek en maatregelen). Fundación Todo Mejora. Chili.

Ontdek hoe andere organisaties een verschil maken met Google voor Non-profitorganisaties.