Jane Goodall Institute

Het Jane Goodall Institute zet zich in voor begrip voor en bescherming van de grote mensapen en hun leefomgeving. De organisatie bouwt voort op de erfenis van oprichtster Dr. Jane Goodall en roept mensen van alle leeftijden op in actie te komen en dieren, andere mensen en de wereld die we met elkaar delen te beschermen.

Omvang van de werkzaamheden

Large

Sector

Milieu en dieren

Doelen

Bekendheid vergroten

Gegevens visualiseren op een kaart

Geld inzamelen

Product

Foto ter beschikking gesteld door

Jane Goodall Institute

Website

https://www.janegoodall.org

Uitdaging

Het Jane Goodall Institute zet zich in voor het behoud van de grote mensapen en hun leefomgeving in Afrika. De focus ligt hierbij op de chimpansee. Effectief natuurbehoud vergt de allerbeste wetenschappelijke gegevens om de projectinspanningen goed te plannen en uit te voeren en de resultaten ervan te meten. Tevens moeten belanghebbenden, van lokale gemeenschappen tot overheidsinstanties, bij de projecten worden betrokken en transparante informatie krijgen.

Verhaal

In 2006 begon het Jane Goodall Institute (JGI) online dagelijkse updates te publiceren over het veldonderzoek naar chimpansees en het onderzoeksprogramma dat Jane Goodall in 1960 heeft opgezet.

Met de tools van Google Earth kan ze informatie over ontbossing in kaart brengen en deze delen met lokale gemeenschappen, overheidsvertegenwoordigers en potentiële donateurs. Deze kaarttools bieden meer dan alleen gegevens en schetsen een beeld waarop het JGI duidelijk verdwijnende leefomgevingen en de gevolgen van armoede kan aangeven, waaronder ontbossing en niet-duurzame landbouw.

"De informatie die over het bos wordt verzameld, is niet alleen nuttig voor het dorp. Het is een bijdrage aan een mondiale inspanning om toezicht te houden op bossen en natuurlijke hulpbronnen in de hele wereld."

Dr. Lilian Pintea, vicevoorzitter Wetenschappelijk natuurbehoud, JGI

Impact

Als reactie op de interesse en het enthousiaste over de eerste online activiteiten van het JGI maakt de organisatie sinds 2009 gebruik van Google Earth Engine, Open Data Kit (ODK), smartphones, tablets en cloudtechnologie waarmee lokale gemeenschappen hun bossen beter kunnen beheren en in de gaten kunnen houden.

Het heeft deze tools ingezet om landgebruik en bosreservaten in het westen van Tanzania te beheren, biomassa en kooldioxide in droge tropische wouden en Miombo-bossen bij te houden, en de mogelijke verspreiding van chimpansees over de nationale parken van Tanzania in kaart te brengen.

Daarnaast heeft het JGI de app Forest Watcher ontwikkeld, waarmee eenvoudig berichten over ontbossing kunnen worden gedownload, gelokaliseerd, gecontroleerd en gemeld, en heeft het JGI een online cursus samengesteld voor het jeugdactieprogramma. Voor de cursus is gebruikgemaakt van de Coursebuilder-software van Google, My Maps en andere kaarttools van Google die de inspanningen voor natuurbehoud tot leven brengen.

In Oeganda en Tanzania maakt het JGI gebruik van ODK en Android-tablets om gedetailleerde inventarisaties uit te voeren, het gebied van particuliere boseigenaren in kaart te brengen en de bosbewakingsactiviteiten in de dorpen bij te houden. Deze informatie wordt ook door de landen gebruikt als basis voor de paraatheid voor REDD.

Dankzij samenwerking met het Woods Hole Research Center en steun van de Noorse regering past het JGI nu Google Earth Engine-technologie toe om in Tanzania de capaciteit te vergroten voor het controleren van biomassa en kooldioxide in droge tropische wouden en Miombo-bossen.

Ontdek hoe andere organisaties een verschil maken met Google voor Non-profitorganisaties.